0 1 min 2 miesiące

Gmina Śliwice otrzymała właśnie 1 100 000 zł na zakup urządzenia TRG i USG oraz na roboty budowlane dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej RTG, USG i Zespołu Poradni Specjalistycznych, która mieściła się będzie w budynku dawnej organistówki, która właśnie jest przebudowywana.. Dobrą wiadomość przywiózł minister Łukasz Schreiber.


(red.)