0 3 min 1 miesiąc

27 października 2023 r. o godzinie 09.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi rozpocznie się LV sesja Rady Powiatu Tucholskiego.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z LII, LIII, LIV sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Informacja o złożonych oświadczeniach o stanie majątkowym.
 7. Funkcjonowanie szkół prowadzonych przez Powiat na podstawie raportu oświatowego za rok szkolny 2022/2023.
 8. Ochrona i promocja zdrowia na terenie Powiatu – funkcjonowanie powiatowej służby zdrowia.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2023.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2023 – 2033.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Powiat Tucholski umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej na rok 2024.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2024.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających na rok 2024.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy oraz zmian w statucie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia działań Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 18. Składanie zapytań i interpelacji.
 19. Wnioski i oświadczenia radnych.
 20. Zamknięcie sesji.

Materiał informacyjny


(red.)