0 6 min 4 tygodnie

Rocznica Narodowego Święta Niepodległości przypadająca na dzień 11 listopada była powodem do zorganizowania jej obchodów przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy. Uroczysta zbiórka odbyła się w sali Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, gdzie policjanci i pracownicy cywilni kujawsko-pomorskiego garnizonu otrzymali odznaczenia i awanse.

Z Komendy Powiatowej Policji w Tucholi na wyższy stopień służbowy mianowani zostali:
– na stopień młodszego inspektora:
podinspektor Klaudia Ryczek – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tucholi
– na stopień aspiranta:
młodszy aspirant Łukasz Tomaszewski
– na stopień młodszego aspiranta:
sierżant sztabowy Dorota Nowicka
sierżant sztabowy Tomasz Gac

Wczoraj (09.11.2023 r.) w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości, zorganizowana przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy.

To właśnie tutaj, po złożeniu meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotrowi Leciejewskiemu, odbył się uroczysty apel, podczas którego nastąpiło wręczenie kujawsko-pomorskim policjantom i pracownikom Policji odznaczeń, medali, wyróżnień, a także nominacji na wyższe stopnie służbowe. Uroczystość rozpoczęła prezentacja filmu „Gra o niepodległość” Instytutu Pamięci Narodowej.

W uroczystości udział wzięli m.in.: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz, Komendanci i Dowódcy służb mundurowych z naszego regionu, Szefowie instytucji, z którymi współpracujemy każdego dnia, a także Przedstawiciele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Komisji Międzyzakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji w Bydgoszczy.

Jako pierwszy głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotr Leciejewski:

– Dzisiejsza uroczystość to przede wszystkim czas wdzięczności. Niepodległość nie jest naszą zasługą, ale jest naszym dziedzictwem i naszym zadaniem, dlatego pierwsze myśli i słowa należy skierować do tych, którzy z oddaniem poświęcili swoje życie dla naszej wolności, w kierunku tych, którzy walczyli o suwerenność, nieugięci w obliczu trudności i przeciwności losu wielokrotnie kosztem własnego życia. (…) Nasza historia jest pełna bohaterstwa, poświęcenia i uporu. (…)

My jednakże, nie możemy zapominać, że nasza wolność nie jest tylko wydarzeniem z przeszłości, lecz również odpowiedzialnością dla nas – współczesnych beneficjentów niepodległości. (…)

Pamiętajmy, że niepodległość to nie tylko kwestia terytorialna, ale również wolność umysłu, wolność słowa, wolność wyboru. Musimy zawsze dążyć do pełnego poszanowania tych praw i chronić je przed wszelkimi próbami ich naruszenia.

Szanowni Państwo, drodzy pracownicy, funkcjonariuszki i funkcjonariusze Policji!

Wasza praca, poświęcenie i oddanie są nieocenione. Dziękuję wam za waszą codzienną służbę. (…) Wierzę, że nasza ciężka i uczciwa praca, nasze wartości i jedność poprowadzą nas ku lepszemu jutru, ku silniejszej, bardziej sprawiedliwej i wolnej Polsce. (…).

Niech żyje Najjaśniejsza Rzeczpospolita Polska!

Podczas uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz Dnia Służby Cywilnej odznaczonych i wyróżnionych zostało ponad 550 policjantów i pracowników Policji.

Prezydent RP odznaczył Medalem za Długoletnią Służbę (złotym, srebrnym i brązowym) 68 pracowników i policjantów.

Odznaką „Zasłużony Policjant” Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył 17 policjantów.

Mianowanie na wyższe stopnie służbowe otrzymało 48 policjantów.

Po odznaczeniach i wyróżnieniach głos zabrał Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz. W swoim wystąpieniu powiedział m.in.:

– Szanowni Państwo, dziękuję za Państwa służbę, bo noszenie munduru policjantki, policjanta to dzisiaj wielki honor i zaszczyt, ale to też bardzo duże zobowiązanie i duża trudność, bo to nie jest łatwa służba. (…)

Nie zapominam również o pracownikach cywilnych w Policji, którzy wykonują bardzo ważną funkcję i rolę i bez nich również kujawsko-pomorska Policja nie mogłaby funkcjonować w sposób prawidłowy.

Jeszcze raz wszystkim odznaczonym i wyróżnionym składam serdeczne gratulacje, wyrazy szacunku i uznania za Waszą służbę, że została dostrzeżona, za to że właśnie angażujecie się w swoje obowiązki, na tyle mocno, że jesteście dostrzeżeni przez swoich przełożonych (…).

Obchody Narodowego Święta Niepodległości uświetnił koncert w wykonaniu st. asp. Krzysztofa Ciborskiego z Komendy Powiatowej Policji w Rypinie, który odśpiewał pieśni patriotyczne.


(red.)Autor: mł. insp. Monika Chlebicz
Publikacja: nadkom. Przemysław SłomskiMat. wstępny mł. asp. Łukasz Tomaszewski
Oficer Prasowy
KPP w Tucholi