0 5 min 3 lata

O tym spotkaniu dowiedzieliśmy się od naszego korespondenta i gdyby nie Starostwo Powiatowe w Tucholi, tkwilibyśmy w błogiej nieświadomości. Szkoda, że Urząd Marszałkowski w Toruniu kontynuuje politykę zamkniętych drzwi dla mediów. Na szczęście mamy swoich samorządowców, którzy spotkanie opisali i ów przekazali wszystkim lokalnym mediom. Notatkę publikujemy w formie oryginalnej.

Informacja o planowanych inwestycjach drogowych na terenie powiatu tucholskiego

 

13.04.2021 odbyło się w formie on-line spotkanie przedstawicieli samorządu województwa z samorządowcami powiatu tucholskiego. Marszałek Zbigniewem Sosnowski wraz z dyrektorem Departamentu Infrastruktury Drogowej Mirosławem Graczykiem oraz dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich  Przemysławem Dąbrowskim omówili planowane inwestycje na terenie powiatu.

Głównym punktem spotkania były planowane do realizacji zadania z nowej perspektywy unijnej tj. 2021-2027.  Obecny stan negocjacji ze stroną rządową i przedstawicieli KE nie pozwala jeszcze ostatecznie przyjąć do realizacji zadań drogowych ani określić ich wielkości. Jednak trwają przygotowania i są one konsultowane z samorządami lokalnymi. Spotkanie było okazją do rozmów na temat przystąpienia do realizacji budowy obwodnicy Tucholi oraz proponowanych likwidacji pięciu miejsc niebezpiecznych polegających na przebudowie skrzyżowań. Głównym celem podejmowanych działań jest poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę infrastruktury drogowej i wyprowadzenie ruchu tranzytowego z Tucholi. Omówiono możliwe scenariusze realizacji obwodnicy uzależnione od dostępności środków z programów krajowych bądź unijnych. W zależności od ostatecznych możliwości finansowych omówiono także kolejność realizacji poszczególnych etapów tej potrzebnej inwestycji.

Obecni na spotkaniu samorządowcy w osobach starosty Michała Mroza i jego zastępcy Zenona Poturalskiego, burmistrza Tucholi Tadeusza Kowalskiego, wójta gm. Gostycyna Ireneusza Kucharskiego oraz radnego wojewódzkiego Jarosława Katulskiego  podziękowali za przedstawione propozycje oraz konsultacje związane z harmonogramem planowanych prac. Jednocześnie z niepokojem przyjęli kolejną informację o przedłużającej się odpowiedzi Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) w Warszawie w sprawie decyzji środowiskowej (tym razem przedłużono wydanie decyzji do k. lipca 2021r). Dla przypomnienia decyzja została wydana 04.12.2018 i do obecnej chwili nie może doczekać się ostatecznej akceptacji GDOŚ. Na spotkaniu omawiano także możliwości współfinansowania zadań przez samorządy gmin i powiatu.

Obwodnica Tucholi w liczbach: długość 10,1 km, szacowany koszt ok. 140-150 mln zł.

Z obecnie projektowanych i planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich obwodnica Tucholi jest najdłuższą i najdroższą inwestycją. Samorządowcy liczą, że swój udział finansowy w tej inwestycji będzie miał budżet państwa w ramach dostępnych środków z programów krajowych: Krajowego Programu Odbudowy (KPO) i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD).

Drugim tematem rozmów była konieczność modernizacji dróg wojewódzkich. Marszałek Z. Sosnowski potwierdził, że oprócz już zaakceptowanych inwestycji (zabezpieczonych na br. środków finansowych) nastąpi w kwietniu zwiększenie środków na modernizację i przebudowę dróg wojewódzkich. Część z tych środków pozwoli zwiększyć zakres inwestycji na DW 237 na odcinku Gostycyn – Tuchola. Trwają także prace nad harmonogramem prac planowanych w kolejnych latach, w których drogi wojewódzkie w powiecie tucholskim DW 237, DW 241 i DW 240 znalazły się na liście jako drogi kluczowe dla sieci dróg publicznych w województwie.

Obecnie realizowane zadania

DW 241 – od skrzyżowania z 237 w kierunku Sępólna Krajeńskiego, dług. 2,360 km

DW 237 – Łyskowo – Gostycyn, dług. 2,400 km

DW 240 – Rudzki Most – Rudzki Młyn – zmiana nawierzchni ścieżki rowerowej na masę asfaltową dług. 0,760 km

***

Do tematu powrócimy.


(red.)

Mat. nadesłane.