0 2 min 2 lata

Bronią, chronią, pomagają i wspierają, tacy są ludzie w polskich mundurach. Ich poświęcenie doceniły dzieci z dwóch placówek opiekuńczych w naszym powiecie.

To właśnie dzisiaj wychowankowie  Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 1 w Gostycynie oraz Nr 2 w Żalnie przekazali wyjątkowe kartki żołnierzom. Było to dla nich bardzo ważne wydarzenie, ponieważ żołnierze 8 Kujawsko Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej współpracują z nimi już od roku. Właśnie rok temu żołnierze 8 KPBOT wspierali placówki w pracy podczas zagrożenia koronawirusem, a pamiętamy o tym, że wtedy chorobie uległa większość kadry obu jednostek.

Żołnierze KPBOT w trudnych chwilach pomogli w  zachowaniu ciągłości pracy domów. Byli niezastąpieni w codziennych czynnościach. Od tej chwili żołnierze wspierają oba domy w różnorodnych działaniach, także w organizacji transportu dzieci. Dodatkowo wychowankowie obu placówek, dzięki wsparciu żołnierzy, mogli wziąć udział w obchodach dnia dziecka organizowanych przez wojsko w Toruniu.

Dzieci z zaangażowaniem wzięły udział w tworzeniu kartek dla żołnierzy pełniących obecnie służbę na granicy. Dzieci podziękowały serdecznie za dotychczasową współpracę i… murem stoją za polskim mundurem.

***


(red.)

Mat. nadesłane.