0 3 min 2 lata

Na stronie www.europapnews.pap.pl można głosować na najciekawsze inwestycje UE w Polsce. Wybierać można spośród 160 projektów. Wśród kandydatów znalazło się Powiatowe Centrum Wsparcia w Tucholi. Głosowanie trwa do końca roku. Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni po Nowym Roku.

Trzy inwestycje z najwyższą liczbą głosów otrzymają statuetkę „Inwestycja z perspektywą”, a zdobywcę pierwszego miejsca dodatkowo odwiedzi reporter PAP z kamerą i udokumentuje zwycięskie przedsięwzięcie. Wideorelacja z tej wizyty zostanie opublikowana na stronach agencji. Organizatorzy postanowili nagrodzić również te inwestycje, które wzbudziły największe zainteresowanie internautów. Trzem projektom, których podstronę z opisem na www.europapnews.pap.pl odwiedzi największa liczba internatów, poświęcone zostaną artykuły na stronach PAP.

Powiat Tucholski zdecydował się na unikatową inwestycję: za ponad 13 mln zł przebudował dotychczasowy Dom Dziecka by stworzyć unikatowe miejsce, w którym koncentrują się usługi społeczne świadczone przez różne podmioty działające na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem lub potrzebujących wsparcia z terenu Powiatu Tucholskiego i powiatów sąsiadujących.

Dzięki temu osoby te z łatwością mogą znaleźć dostępną pomoc pod jednym adresem, można je też łatwo pokierować do właściwej instytucji i zapewnić kompleksową pomoc. Ułatwiona jest wymiana doświadczeń i współpraca pomiędzy instytucjami mająca na celu zapewnienie optymalnego wsparcia osób i rodzin ze specjalnymi potrzebami. Jest to największa w województwie kujawsko-pomorskim inwestycja tego typu, stanowiąca wzór dla innych samorządów.

Inwestycja ta zwiększyła dostępność usług społecznych i socjalnych. Była śmiałym przedsięwzięciem, w realizację którego Powiat Tucholski włączył wiele innych podmiotów – zarówno przyszłych beneficjentów udostępnionej infrastruktury, jak i instytucji wspierających i finansujących jej powstanie (Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Toruniu, PCPR w Tucholi, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Tucholi, Szpital Tucholski, Stowarzyszenie „Jak w rodzinie”, Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tucholi). Jednostki te pomagały w przygotowaniu diagnozy stanowiącej punkt wyjścia w projekcie, jak i w planowaniu poszczególnych usług, opracowywaniu zestawienia niezbędnego wyposażenia, czy też w finansowaniu przedsięwzięcia.


(red.)

tucholski.pl