0 2 min 2 lata

Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” ogłosiło nabory wniosków o powierzenie grantów  finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Granty przeznaczone są na działania skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  z terenu powiatu tucholskiego.  Środki można pozyskać na działania w zakresie aktywizacji społecznej (organizowanie społeczności lokalnej,  animacja społeczna, kluby młodzieżowe)  oraz aktywizacji społeczno – zawodowej. Nabory realizowane będą w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Dekel do borowiackiej grapy” (działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, RPO WK-P 2014-2020). Termin składania wniosków: 28.01.2022r.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami o naborze:

Nabór 1/2021/EFS – TUTAJ (kluby młodzieżowe)

Nabór 2/2021/EFS – TUTAJ (organizowanie społeczności lokalnej i animacja społeczna)

Nabór 3/2021/EFS – TUTAJ (aktywizacja społeczno – zawodowa)

Zachęcamy do jak najszybszego umawiania się na indywidualne doradztwo w celu omówienia Państwa pomysłu na projekt (tel. 52 336 12 13).

Zgłoszenia na szkolenie dot. wypełniania wniosku o powierzenie grantu TUTAJ.

Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”


(red.)

tucholski.pl