0 1 min 2 lata

Także uczniowie tucholskich szkół branżowych otrzymają w tym roku stypendia w ramach marszałkowskiego projektu Prymusi Zawodu Pomorza i Kujaw II

Projekt stypendialny Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II realizowany jest w oparciu o środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W roku szkolnym 2021/2022 wsparcie trafi do 500 uczniów regionu. Wysokość stypendium wyniosła od 200 do 500 złotych miesięcznie. Środki można wykorzystać między innymi na pokrycie kosztów przygotowania do konkursów, turniejów i olimpiad, udziału w dodatkowych zajęciach, zakup komputera, specjalistycznego sprzętu, pomocy dydaktycznych i książek oraz opłacenie zakwaterowania, wyżywienia i dojazdów do szkoły.

Lista uczniów z Powiatu Tucholskiego, którzy otrzymają stypendium:

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/2022/wiadomosci/20220103_prymusi/tucholski.pdf

Więcej informacji tutaj


(red.)

tucholski.pl