0 2 min 2 lata

Drożdzienica? Mamy wyłącznie ciepłe skojarzenia, piękna wioska, przemili ludzie, no i strażacy, których właśnie wsparto nowoczesnym sprzętem.

Pod koniec 2021 roku została zrealizowana bardzo ważna inwestycja, związana z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kęsowo, czyli zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Drożdzienicy. Jednostka ta posiadała najstarszy pojazd ratowniczo – gaśniczy na terenie naszego samorządu. Zadanie to zostało wsparte przez Fundusz Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości.
.
Łączny koszt zakupu pojazdu to 300 000 zł z czego:
.
-50 000 zł ze środków ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości,
– 250 000 zł wkład własny z budżetu Gminy Kęsowo,
.
z czego 13 107,88 pochodzące ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Drożdzienica i 14 500 darowizna jednostki OSP Drożdzienica, jako wkład jednostki na zakup samochodu pożarniczego.
.
Gratulujemy!
.

(red.)

Za FB Gm. Kęsowo