0 4 min 2 lata

8 lutego 2022 r. Wójt Gminy Gostycyn Ireneusz Kucharski oraz przedstawiciele Gminnego Klubu Sportowego „Myśliwiec”  Krzysztof Muzioł -Prezes i Marek Szweda -Członek Zarządu uroczyście podpisali umowę na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja i prowadzenie w roku 2022 działań sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców z terenu gminy Gostycyn”.

Z uwagi na zakres i realizację przedsięwzięcia oraz doświadczenie stowarzyszenia Wójt pozytywnie odniósł się do powierzenia zadania klubowi i dofinansowania zajęć sportowych. Dotacja wyniesie 35 000 zł.

Przypomnijmy, iż z początkiem stycznia br. Wójt Gminy ogłosił konkurs ofert.  Gminny Klub Sportowy „Myśliwiec” z Gostycyna złożył ofertę na realizację zajęć piłki nożnej, tenisa stołowego i szachów kierowanych do wszystkich mieszkańców gminy Gostycyn. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursu ofert „Myśliwiec”  przeprowadzi następujące działania:

1) zajęcia z piłki nożnej, 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny zegarowej  dla  3 grup – dzieci (rocznik 2014/2015, 2016/2017) i seniorzy. Zawodnicy wezmą udział w zawodach organizowanych w ramach współzawodnictwa z innymi lokalnymi klubami, a także w imprezach o zasięgu ponadlokalnym ( przy współpracy z Kujawsko Pomorskim Związkiem Piłki Nożnej w Bydgoszczy). Rozgrywki piłki nożnej zaplanowano w terminarzu rozgrywek. Dodatkowo organizowane  będą wewnątrzgrupowe konkursy – nagradzanie najlepszych zawodników. Treningi odbywać się będą w sali  (w okresie  jesienno – zimowym) i na  boisku  (wiosną i latem)- na obiektach Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w  Gostycynie oraz obiektach OSiR w Tucholi.

2) zajęcia  szachowe  2  razy  w  tygodniu  po  1,5  godziny  zegarowej  pod  okiem wykwalifikowanego  instruktora dla dwóch grup wiekowych : młodzież  szkolna  ( szkoła  podstawowa ) w wieku od  7  do 15  lat ; młodzież  szkolna  ponadpodstawowa  oraz  osoby  dorosłe – w wieku od 16 do  99  lat ;  Łączna  ilość  uczestników – ok. 10  osób. Zawodnicy szachowi wezmą udział w zawodach  organizowanych w ramach  współzawodnictwa  z  innymi  klubami  oraz  gminami . Zajęcia  odbywać  się  będą  w  na hali w Gostycynie.

3) zajęcia  z  tenisa  stołowego  2  razy  w  tygodniu  po  1,5  godziny  zegarowej  pod  okiem  wykwalifikowanego  instruktora. Planuje się objąć projektem dwie grupy : pierwsza grupa  uczestników  zajęć – młodzież  szkolna  ( szkoła  podstawowa ) w wieku od  7  do 15  lat ;  druga grupa uczestników – młodzież  szkolna  ponadpodstawowa  oraz  osoby  dorosłe – w wieku od 16 do  99  lat. Łączna  ilość  uczestników – ok. 15  osób. Zawodnicy wezmą  udział  w  zawodach  organizowanych  w  ramach  współzawodnictwa z  innymi  klubami  oraz  gminami, odbywać  się  będą  w  Gostycynie w  Centrum Sportowo – Rekreacyjnym.

W budżecie oferty zaplanowano takie wydatki jak: wynagrodzenia instruktorów, składki  członkowskie za udział w rozgrywkach, licencje, opłaty regulaminowe, badania  lekarskie, ubezpieczenie drużyn, transport oraz obsługa medyczna i księgowa.

Realizacja zadania przewidziana jest do końca 2022r.

Wszystkie osoby  chętne zapraszamy  do zapisów.  Zgłaszać  się można  przez  cały rok,  pod numerem telefonu  692 73 00 57, na e-mail: krzysztofmuziol@gmail.com lub FB Myśliwca Gostycyn.

To nie wszystkie środki finansowe, które sportowcy otrzymają z budżetu gminy Gostycyn.  Na działalność profilaktyczno – edukacyjną poprzez zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, GKS Myśliwiec otrzyma 15 000 złotych z funduszu na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 rok.


(red.)

gostycyn.pl