0 4 min 2 lata

Dzisiaj  w Kęsowie miała miejsce ważna uroczystość. Po trzydziestu latach doceniono strażaków OSP. Swoją obecnością zebranych zaszczycił wicewojewoda kujawsko-pomorski, pan Radosław Kempinski.

W związku z wejściem w życie dnia 1 stycznia 2022 ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych na podstawie art. 16 tejże ustawy strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze (corocznie waloryzowane) z tytułu wysługi lat w OSP w wysokości 200 zł. Prawo do świadczenia przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył w działaniach lub akcjach ratowniczych w przypadku mężczyzn – przez co najmniej 25 lat i osiągnął 65 rok życia, w przypadku kobiet – przez co najmniej 20 lat i ma co najmniej 60 lat.

Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP.

Potwierdzeniem bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych:

 • – od 1 stycznia 2022 r. jest dokumentacja prowadzona przez Państwową Straż Pożarną.
 • – od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2021 r. jest to dokumentacja PSP lub pisemne oświadczenie trzech świadków.
 • – udział w akcjach ratowniczych prowadzonych do 31 grudnia 2011 r. potwierdzany jest przez pisemne oświadczenie trzech świadków.

Przynajmniej jednym ze świadków musi być osoba, która pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej w okresie, kiedy wnioskodawca brał udział w działaniach ratowniczych.

Na terenie Gminy Kęsowo obecnie funkcjonują 4 jednostki OSP: Kęsowo, Drożdzienica, Piastoszyn i Żalno. Dodatkowo z jednostką nie uczestniczącą już czynnie w akcjach ratowniczo-gaśniczych jest jednostka OSP Obrowo. Niegdyś funkcjonowały jeszcze jednostki OSP w Jeleńczu, Pamiętowie i Przymuszewie.

Spośród wszystkich strażaków z gminy Kęsowo warunki formalne do przyznania świadczenia spełniło 21 druhów – 8 z jednostki OSP Żalno, 7 z jednostki OSP Kęsowo i 6 z jednostki OSP Drożdzienica. Po złożeniu oświadczeń świadków przeszły one przez weryfikację wstępną (sprawdzenie czy każdy świadek potwierdził minimum 25 lat udziału w akcjach ratowniczych), po czym zostały przedłożone komisji weryfikacyjnej, która dokonywała oceny przedłożonej dokumentacji z danymi zgromadzonymi w poszczególnych jednostkach OSP. Na końcowym etapie dokument trafiały do potwierdzenia wiarygodności złożonych oświadczeń przez Wójta Gminy Kęsowo i wraz z stosownym wnioskiem zostały przekierowywane do komendy PSP w Tucholi. Znaczącą rolę odegrali tutaj świadkowie pełniący w latach, które zostały poświadczane funkcję publiczną.

Władzom gminnym jest niezmiernie miło, że aż tylu seniorów strażaków przebrnęło przez etap formalny i na dzisiejszej uroczystości otrzymają decyzję o przyznanie stosownego świadczenia.

 

Z jednostki OSP Drożdzienica:

 • Pan Jerzy Połetek – warto podkreślić, że cały czas pełni funkcję prezesa jednostki OSP w Drożdzienicy
 • Pan Kowalski Franciszek
 • Pan Wincenty Malczewski
 • Pan Zenon Osowicki
 • Pan Kwiatkowski Stefan
 • Pan Skonieczny Kazimierz

 

Z jednostki OSP Kęsowo

 • Pan Theus Bernard – były komendant gminny OSP
 • Pan Tadeusz Fróhlke
 • Pan Aleksy Łangowski
 • Pan Bronisław Renk
 • Pan Modrzejewski Kazimierz
 • Pan Józef Szmagliński
 • Pan Jan Wójcik

 

 Z jednostki OSP Żalno

 • Pan Olter Paweł
 • Pan Giłka Stanisław
 • Pan Giłka Jacek
 • Pan Kłosowski Tadeusz
 • Pan Wegner Paweł
 • Pan Spichalski Jan
 • Pan Rybacki Henryk
 • Pan Chrustowski Mirosław

 


(red.)

Mat. nadesłane i własne.