0 1 min 2 lata

60 tysięcy złotych otrzyma gmina Kęsowo na budowę paneli fotowoltaicznych na budynkach szkół w Kęsowie i Żalnie.

Prezes WFOŚiGW w Toruniu Ireneusz Stachowiak podpisał umowę z wójtem gminy Kęsowo Radosławem Januszewskim o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. Edukacja ekologiczna w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii

Przedsięwzięcie polegać będzie edukacji uczniów Szkół Podstawowych w Kęsowie i Żalnie o procesie pozyskiwania energii ze źródeł alternatywnych sprzyjających ochronie środowiska. Rozpocznie się od cyklu teoretycznego w ramach zajęć szkolnych, gdzie planowane jest przekazanie wiedzy z zakresu miedzy innymi OZE, w tym instalacji fotowoltaicznych. Po zajęciach teoretycznych planowane jest przeprowadzenie zajęć praktycznych pokazujących faktyczne działania jednego z Odnawialnych Źródeł Energii – instalacji fotowoltaicznej w wybranej szkole.

 

___________________
(red.)