0 2 min 2 lata

„Siła państwa i jego rozwój zależą w dużej mierze od mądrej i sprawnej pracy samorządów, tak aby dla wszystkich w domu ojczystym starczyło chleba i żeby nikt nie czuł się zapomniany”.

 święty Jan Paweł II

27 maja każdego roku obchodzony  w naszym kraju Dzień Samorządu Terytorialnego, który został uchwalony przez Sejm Rzeczypospolitej w 2000 roku. Święto upamiętnia pierwsze wybory samorządowe 27 maja 1990 r. Osobą, która cały czas tworzyła samorząd był  prof. Jerzy Regulski. To jego słowa często cytowane przez samorządowców mają znaczenie. Podczas  jednego z wielu wywiadów powiedział: „Samorząd natomiast polega na łączeniu ludzi według miejsca zamieszkania, bez względu na wykonywany zawód, bo każdy z nas chce mieć dobrą drogę, dobrą szkołę, czy też bezpieczną ulicę.” I to właśnie samorząd tworzy wielką siłę wspierającą rozwój we wszystkich dziedzinach życia. A tego nam tak bardzo potrzeba.

Z tak ważnej  okazji, dla wszystkich, którzy współtworzyli i tworzą naszą Małą Ojczyznę – Gminę Gostycyn: byłych i obecnych Radnych Rady Gminy Gostycyn, Sołtysów, Rad Sołeckich oraz Pracowników Samorządowych składam serdeczne podziękowania za wspólną pracę na rzecz rozwoju samorządności lokalnej.

Życzę wiele sił do  wykonywania dalszej społecznej i zawodowej pracy, osobistego rozwoju, wielu pomysłów, które zaowocują w przyszłości trafnymi decyzjami; zdrowia – bo jest najważniejsze i stanowi najwyższą wartość oraz spokoju na świecie. W życiu osobistym dużo szczęścia, radości i spełnienia wszystkich zaplanowanych zamierzeń.

                                                                                     Wójt Gminy Gostycyn

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ireneusz Kucharski