4 sierpnia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Bezpłatne szkolenia dla osób niepracujących

2 min read

Zapraszamy osoby młode z terenu woj. kujawsko-pomorskiego w wieku 18 – 29 lat, nieaktywne zawodowo (bierne zawodowo) do udziału w projekcie Młodzi – wykształceni organizowanym przez Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2

Wsparcie udzielone w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Zapraszamy osoby, które nie są zarejestrowane jako bezrobotne, aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu, tj. spełniają łącznie poniższe warunki:

•Nie pracują (tj. bierni zawodowo),

•Nie poszukują pracy (osoby które nie są osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi lub nie

w urzędzie pracy)

•Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym),

•Nie szkolą się

W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę rozwoju zawodowego:

1. Indywidualne doradztwo zawodowe wraz z Indywidualnym Planem Działania – 6 godz./osobę

2. Szkolenie zawodowe do wyboru:

– prawo jazdy kat C + kwalifikacja wstępna przyśpieszona – 190 godz. – jedynie osoby z  niepełnosprawnością

– prawo jazdy kat D + kwalifikacja wstępna przyśpieszona – 220 godz.

– kurs spawania metodą MAG 135 – zgodnie z IS w Gliwicach – 145 godz.

– kurs spawania metodą TIG 141 – zgodnie z IS w Gliwicach – 111 godz.

3. 3 – miesięczne staże na stanowiskach pracy powiązanych z odbytym szkoleniem – wynagrodzenie –

1850 brutto/mies. (ok. 1430,00 netto)

4. Pośrednictwo pracy – 4 godz./osobę

Kryteria dodatkowe uprawniające do uczestnictwa w kursie:

•Ukończone 21 lat (uczestnicy kursu kat. C, KW),

•Ukończone 23 lata (uczestnicy kursu kat. D, KW),

•Ukończone 18 lat (uczestnicy kursu spawania)

•Posiadanie prawa jazdy kat. B, od minimum dwóch lat, (kat. C, D)

•Wykształcenie co najmniej podstawowe,

•brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy lub spawacza

Zapewniamy:

•Stypendium szkoleniowe – 6,65 zł /godz. szkolenia (brutto)

•Catering (obiad, przerwa kawowa)

•Opłacamy egzaminy państwowe,

•Zwrot kosztów dojazdu

•Badania lekarskie.

•Stypendium stażowe

•Ubezpieczenie NNW

Zgłoszenie uczestnictwa nie jest tożsame z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie.

Więcej informacji na stronie www.szkolenia.asise.pl


tuchola.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook