22 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Burmistrz Tucholi informuje…

4 min read

…iż rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2013 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Konkurs dotyczył następujących sfer:
I. Upowszechniania kultury fizycznej,
II. Wspierania działalności sportowej prowadzonej w formie klubów sportowych,
III. Działalności na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych,
IV. Kultury i sztuki,
V. Ochrony i promocji zdrowia,
VI. Porządku i bezpieczeństwa publicznego,
VII. Przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom,
VIII. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
IX. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
X. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32.

Na konkurs wpłynęło 57 ofert, które zostały złożone przez 25 organizacji i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Łączna kwota dotacji przyznanych przez Burmistrza Tucholi na realizację ww. zadań wyniosła 331.210,80 zł.

Wykaz podmiotów biorących udział w konkursie
na wykonywanie zadań publicznych w 2013 roku

przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

oraz kwot przyznanych im dotacji

 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Wnioskowana kwota dotacji Przyznana kwota dotacji
1 Borowiackie Towarzystwo Kultury
w Tucholi
Borowiackie Towarzystwo Kultury w życiu społeczności lokalnej.
Publikacja z okazji 50.lecia BTK.

7.500,00

3.000,00

Plener artystyczny.

2.000,00

2.000,00

Wystawa i biesiada twórców, rękodzielników i animatorów kultury.

1.666,00

0,00

2 Koło Pszczelarzy
w Tucholi
Szkolenie pszczelarzy i spotkanie integracyjne.

1.000,00

1.000,00

3 Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
w BydgoszczyOddział Rejonowy w Tucholi

 

 

XXI Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża.

1.000,00

800,00

XXII Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża.

840,00

0,00

Patologiom Społecznym Nie -Zdrowiu Tak etap szkolny i rejonowy.

910,00

910,00

Turniej Piłki Siatkowej Dzieci i Młodzieży.

920,00

0,00

4 Ludowy Klub Sportowy „RAWYS”
w Raciążu
Szkolenie i udział dzieci, młodzieży
i dorosłych w imprezach sportowych, rozgrywkach ligowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej oraz inne podmioty, łącznie z utrzymaniem boiska.

41.800,00

25.000,00

5  

Miejski Ludowy Klub Sportowy
„TUCHOLANKA”
w Tucholi

 

 

Rozwój sportu masowego dzieci „Czwartki lekkoatletyczne”.

9.300,00

6.600,00

Szkółka piłkarska dla dziewcząt.

7.200,00

0,00

Sekcja piłki nożnej.

97.660,00

62.200,00

Sekcja piłki siatkowej.

38.922,40

25.000,00

Sekcja lekkiej atletyki.

17.500,00

17.000,00

Sekcja kręglarska.

59.520,00

34.000,00

Sekcja brydża sportowego.

6.095,00

1.800,00

„Zajęcia sportowe – zabawowe dla dzieci w wieku 5-7 lat -piłka nożna.

6.900,00

0,00

6 Ogólnopolski Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Batalionów Budowlanych Zarząd Powiatowy Tuchola Udział członków stowarzyszenia
w imprezie kulturalnej z okazji 15-lecia powołania  Ogólnopolskiego Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Batalionów Budowlanych.

1.000.00

1.000,00

7 Parafialny Klub Sportowy „UNITAS” przy parafii p.w. Bożego Ciała w Tucholi Całoroczna działalność Parafialnego Klubu Sportowego UNITAS.

7.000,00

6.760,00

Parafiada.

5.000,00

4.997,00

8 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Tucholi

 

Piknik rodzinny dla osób starszych
i niepełnosprawnych.

1.000,00

1.000,00

Wyjazd rekreacyjny dla osób starszych i niepełnosprawnych.

2.800,00

0,00

Edukacja chorych na cukrzycę
i promocja zdrowia.

800,00

800,00

Zapobieganie powikłaniom cukrzycowym.

1.150,00

0,00

9 Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów
Zarząd Rejonowy w Tucholi 
Obchody Światowego Dnia Inwalidy.

1.000,00

1.000,00

Wycieczka do Sandomierza i okolic.

8.960,00

8.960,00

Piknik Powiatowy dla emerytów, rencistów i inwalidów.

1.940,00

1.940,00

10 Polski Związek Niewidomych
Okręg Kujawsko-Pomorski
Powiatowe Koło w Tucholi 
Organizacja wyjazdu na warsztaty pieczenia chleba jako techniki doskonalącej zmysł dotyku u osób
z dysfunkcją wzroku.

1.000,00

1.000,00

Borowiackie bajanie na bożonarodzeniowe oczekiwanie.

900,00

900,00

Szkolenie pn. osoby z dysfunkcją wzroku w przestrzeni publicznej
cz. I – czas: przyjaciel czy wróg.

1.000,00

900,00

Organizacja wycieczki turystyczno-krajoznawczej dla niewidomych, niedowidzących i ich opiekunów.

650,00

0,00

11 Polski Związek Wędkarski
Zarząd Koła nr 135 w Tucholi
Młodzieżowa szkółka wędkarsko-ekologiczna.

3.280,00

2.166,00

12 Stowarzyszenie „Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Tucholi”  Organizacja imprez kulturalnych, festynów, biesiad, konkursów na rzecz mieszkańców wsi.

11.460,80

11.460,80

Udział mieszkanek gminy w  konkursach kulinarnych, prezentacja potraw regionalnych w celach promocyjnych.

2.730,00

2.730,00

13 Stowarzyszenie „Hospicjum im. Św. Małgorzaty” – organizacja katolicka przy parafii rzymskokatolickiej p.w. Bożego Ciała w Tucholi Zakup łóżka rehabilitacyjnego
i koncentratora tlenu.

3.000,00

3.000,00

14 Stowarzyszenie Klubu Seniora
„JESIEŃ”
w Tucholi 
Organizacja integracyjnej imprezy kulturalnej
z okazji Dnia Seniora.

3.800,00

3.800,00

Wycieczka do Ostródy – rejs kanałem do Elbląga.

6.200,00

6.200,00

15 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „OSTOJA” w Tucholi Aktywny wypoczynek osób starszych i niepełnosprawnych.

4.563,00

4.560,00

16 Stowarzyszenie Pomocowo-Rozwojowe „BORY TUCHOLSKIE”
w Osiu 
Organizowanie i rozwijanie różnych form uczestnictwa osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków i ich rodzin w życiu społeczności lokalnej.

12.500,00

12.500,00

17 Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi Całoroczne prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci  niepełnosprawnych i ich rodziców łącznie
z ponoszeniem kosztów związanych
z utrzymaniem świetlicy w roku 2013.

10.850,00

8.000,00

18  Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Raciąż w Raciążu VI Bieg Kasztelański.

1.697,00

1.697,00

Wspomnienia zatrzymane przez kadr – fotografia i opis.

980,00

980,00

Integracyjna impreza kulturalna – przedstawienie teatralne „Opowieść wigilijna we wsi borowiackiej”.

920,00

920,00

Opracowanie i wydanie monografii Sołectwa Raciąż.

6.000,00

5.000,00

 

19 Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Stobno w Stobnie Noc Świętojańska nad jeziorem
w Stobnie.

1.500,00

1.500,00

20 Stowarzyszenie VIA NATURA w Tucholi  „Marsz po zdrowie”.

1.000,00

1.000,00

„Bliżej kultury”.

6.960,00

6.960,00

21 Towarzystwo Przyjaciół Siatkówki
„TUCHOLANIN”
w Tucholi 
Szkolenie i udział drużyn młodzieżowych piłki siatkowej w rozgrywkach ligowych.

42.195,20

16.000,00

Eliminowanie zagrożeń patologii społecznej poprzez organizację zajęć sportowych w godzinach pozalekcyjnych dla dzieci
z Gminy Tuchola.

6.270,00

6.270,00

22 Tucholski Klub Piłkarski w Tucholi Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów gminnych szkół podstawowych i gimnazjów.

3.540,00

3.540,00

Szkolenie dzieci, młodzieży oraz dorosłych w zakresie piłki nożnej.

46.680,00

19.000,00

23 Uczniowski Klub Sportowy „BOROWI” LEGBĄD IV Turniej „Mikołajkowe szaleństwo sportowe”.

1.000,00

0,00

Całoroczna działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego BOROWI LEGBĄD.

1.760,00

1.760,00

Festyn rodzinny – Bawią się znakomicie dzieci i rodzice.

1.500,00

0,00

24 Zespół Caritas Parafii p.w. Bożego Ciała w Tucholi  Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych i innych, zgodnych
z zainteresowaniami dzieci i młodzieży.

1.000,00

1.000,00

25 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Oddział Tuchola 
Warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży.

1.000,00

1.000,00

Promowanie borowiackiej sztuki ludowej.

1.600,00

1.600,00

   RAZEM:

 

518.919,40

                             

331.210,80

 

Za www.tuchola.pl

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook