19 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Debatowali o kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i na tym się skończyło?

3 min read
23 maja w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu odbyła się debata z cyklu DEBAT DOBRYCH ZMIAN W OŚWIACIE pt. „Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Powiat Tucholski reprezentowali: Jerzy Kowalik – Członek Zarządu Powiatu Tucholskiego, Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Sportu i Tomasz Okrzyński Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tucholi.

Organizatorami debaty byli:

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Sekcja Regionalna Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Bydgoszczy, Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Świeciu.

Celem debaty było przedstawienie warunków organizacji kształcenia specjalnego, systemu wspomagania szkół i doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz omówienie finansowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych.
Zaprezentowane zostały również przykłady dobrych praktyk w zakresie edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach dyskusji panelowych omówiono:

  1. Warunki organizacji kształcenia specjalnego (uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).
  2. System wspomagania szkół i doskonalenia nauczycieli w zakresie edukacji uczniów niepełnosprawnych (rola nauczycieli szkolnictwa specjalnego w systemie oświaty).
    Finansowanie kształcenia uczniów niepełnosprawnych.

W czasie debaty głos zabrali m.in. Marzenna Drab – wiceminister Edukacji Narodowej i Marek Gralik – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty a także Franciszek Koszowski Starosta Świecki.

W dyskusjach panelowych miały miejsce wystąpienia rodziców, dyrektorów szkół i przedstawicieli samorządu. Jerzy Kowalik w swoim wystąpieniu zwrócił m.in. uwagę na konieczność przemodelowania systemu wag dotyczących finansowania szkolnictwa specjalnego.

Spotkanie podsumował Przewodniczący  Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” Leszek  Walczak.

Wnioski z debaty zostały przesłane do Ministerstwa Edukacji Narodowej celem uwzględnienia ich przy podsumowaniu ogólnopolskiej debaty „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”.

______________________

Komentarz:

Pojęcie „Dobrej zmiany”, które nieopatrznie wprowadziła w życie pani premier Szydło, przybiera różne oblicza. W każdej sytuacji płacimy za nie my – podatnicy. Majstrowanie przy oświacie, o, to już inna półka i inny kaliber działania.

Od początku swej pracy na stanowisku ministra edukacji narodowej pani Anna Zalewska stwarza wrażenie, że zamierza dokonać generalnych zmian w polskiej oświacie. W kolejnych wypowiedziach przedstawia rozmaite pomysły, czyniąc to zresztą z niezachwianą pewnością posiadania recepty na skuteczne rozwiązanie wszystkich oświatowych polskich problemów. Jednak poważna i spokojna analiza jej wypowiedzi i pomysłów nie nastraja optymistycznie.

Trudno bowiem doszukać się w nich precyzyjnie zakreślonego celu oraz spójnej strategii działań. Obecna minister edukacji neguje w istocie kluczowe zmiany, do jakich doszło w polskiej oświacie po 1990 r. i można odnieść wrażenie, iż najchętniej przywróciłaby istniejący wcześniej system oświatowy. Najbardziej wyraziście jest to widoczne w jej pragnieniu ograniczenia dotyczących oświaty kompetencji samorządów oraz niechęci do wszelkich obywatelskich inicjatyw edukacyjnych m.in. do edukacji domowej i prowadzenia szkół publicznych przez podmioty niepubliczne. Najbliższy jest jej model centralnie zarządzanej oświaty, z maksymalnie ograniczoną autonomią szkół. Szkoda, że nie rozumie ona, iż podjęta przez nią próba wzmacniania etatyzmu w naszym szkolnictwie przyniesie dalsze pogłębienie kryzysu polskiej oświaty.

________________________

(red.)

Jerzy Lackowski

tucholski.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook