24 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Inwestycja zrealizowana w iście olimpijskim tempie, nasze kamery dotarły na miejsce w trakcie montażu oznakowania. Piękny mikołajkowy prezent dla mieszkańców Łosin. Niech Państwu służy.

8 października br. przekazano plac budowy pod realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Legbąd – Łosiny na odcinku od km 0+000 do km 1+017 o dł. 1,17 km wraz z włączeniem się w drogę wojewódzką nr 237 w km 8+006. Nowy odcinek będzie miał długość 1,17 km.

Zakres robót obejmował:

  • wykarczowanie korzeni- roboty ziemne po uprzednim wykarczowaniu korzeni,
  •  wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
  • ułożenie warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
  •  przebudowę istniejących zjazdów,
  •  wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego oraz niezbędnej infrastruktury, m.in. znaków pionowych.

Ponadto w ramach inwestycji zostały przebudowane istniejące elementy infrastruktury teletechnicznej, które kolidowały z modernizowaną drogą. Chodziło o napowietrzną linię kablową telekomunikacyjną.
Wykonawcą zadania był ZST Czesław Pawłowski z Tucholi. Wartość zadania wynosi 528.362,79 zł brutto, a my pozdrawiamy kolegów z placu budowy – świetna robota!


(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook