16 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Europejski Dzień Parków Narodowych

2 min read

24 maja 1909 roku, utworzony został pierwszy park narodowy w Europie – szwedzki Park Sarek. W rocznicę jego powstania kraje Europy obchodzą Dzień Parków Narodowych.

Obecnie na naszym kontynencie mieści się ponad 250 parków narodowych. Najwięcej, bo aż 26, jest ich w Finlandii. W Polsce mamy 23 parki narodowe, a najstarszym z nich jest Białowieski Park Narodowy, który powstał w roku 1932. Każdego roku celem obchodów jest zwrócenie uwagi na potrzebę obejmowania ochroną przyrody ożywionej i nieożywionej w wielu miejscach w Europie. Liczne organizacje ekologiczne, poprzez świętowanie Europejskiego Dnia Parków Narodowych, chcą wskazać nie tylko na piękno i konieczność dbania i szanowania samych parków narodowych, ale także rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych oraz innych form ochrony przyrody.

Park Narodowy, to obszar objęty ochroną prawną, zachowany w stanie naturalnym lub niewiele zmienionym przez działalność gospodarczą człowieka, charakteryzujący się nieprzeciętnymi wartościami naukowymi oraz wyjątkowymi walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi, społecznymi, kulturowymi i wychowawczymi.

Na terenie Parku ochronie podlegają wszystkie elementy przyrody. Park Narodowy stanowi najwyższą formę ochrony przyrody, mającą na celu zapewnienie trwałości i odnawialności, a także właściwego użytkowania ożywionych i nieożywionych składników przyrody: populacji i biocenozy wraz z i ich siedliskiem.

Powierzchnia Parku nie może być mniejsza niż 100 ha, z wyjątkiem pojedynczych wysp. W jego obrębie wydziela się obszary objęte ochroną ścisłą, które są wyłączone całkowicie spod ingerencji człowieka, oraz obszary objęte ochroną częściową. Wokół parku narodowego wyznaczona zostaje otulina.

W parkach narodowych wyróżnia się dwa rodzaje ochrony. Ochrona ścisła – polega na całkowitym wyeliminowaniu jakiejkolwiek ingerencji człowieka, która by zniekształcała przyrodę chronionego obszaru. Natomiast ochrona częściowa – niesie ze sobą celową ingerencją człowieka w życie chronionych biocenoz i ekosystemów, zmierzającą do przywrócenia nienaruszonego stanu naturalnego.

Ochronę przyrody w Polsce datuje się od czasów Bolesława Chrobrego, który wydał zakaz połowu bobrów. Kazimierz Wielki i Władysław Jagiełło, wydali zarządzenie zakazujące wycinaniu cisów i starych dębów. Pionierami nowoczesnej ochrony przyrody w Polsce byli Siła-Nowicki, Raciborski, Siedlecki, Szafer. Obecnie organem administrującym działania ochrony przyrody w Polsce jest minister ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.

W Polsce istnieje 22 Parki Narodowe liczące łącznie 301 373 ha. Zakładane były od 1932 – Białowieski Park Narodowy, 1950 – Świętokrzyski, 1955 – Tatrzański, Pieniński, Babiogórski, 1956 – Ojcowski, 1957 – Wielkopolski, 1959 – Karkonoski, Kampinowski, 1960- Woliński, 1967 – Słowiński, 1973 – Bieszczadzki, 1974 – Roztoczański, 1981 – Gorczański, 1989 – Wigierski, 1990 – Drawieński, Poleski, 1993 – Biebrzański, Gór tołowych, 1994 – Magurski. Najnowszy Narwiański Park Narodowy i Bory Tucholskie założone w 1996 r.

Agnieszka Krizel

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook