12 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Gmina Gostycyn chce zainwestować w odnawialne źródła energii!

1 min read

Wójt Gminy Gostycyn ogłasza nabór potencjalnych beneficjentów na wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – mikroinstalacje.

W związku z ogłoszeniem przez Instytucję Zarządzającą Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 naboru wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje: Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne.

Gmina Gostycyn zamierza aplikować o środki zewnętrzne na:

– panele fotowoltaiczne (produkcja energii elektrycznej),

– kolektory słoneczne.

Maksymalny poziom dofinansowania stanowi nie więcej niż 50 % wydatków kwalifikowalnych projektu.

Lista potencjalnych beneficjentów ułatwi aplikacje o środki UE. Jednocześnie informujemy, iż zgłoszenie uczestnictwa w programie nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.

Aplikacja o środki UE uzależniona będzie od zainteresowania społecznego oraz od rozstrzygnięcia samej procedury konkursowej.

W przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej projekt nie będzie realizowany.

Ze względu na pilność sprawy i konieczność przygotowania dokumentacji konkursowej nabór wniosków potrwa jedynie do 10.02.2017 r.

Wnioski wpływające po upływie terminu nie będą brane pod uwagę.

Szczegóły: tel. 52 33 67 312.

Wniosek można pobrać poniżej.

wniosek_oze.pdf [177.63 KB]

_____________________

(red.)

gostycyn.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook