12 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Gmina Lubiewo. Realizacja projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie kujawsko-pomorskim”

2 min read

W Gminie Lubiewo trwa realizacja projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie kujawsko-pomorskim”, którego głównym celem jest rozwój edukacji dzieci i młodzieży poprzez kompleksowe wspomaganie procesu rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i oddziałach gimnazjalnych w Lubiewie i w Bysławiu.

Projekt składa się z kilku elementów przygotowawczych, tj. cyklu szkoleń, zdiagnozowania potrzeb szkół w zakresie kompetencji kluczowych, przeprowadzenie spotkania dialogowego tzw. debaty publicznej oraz opracowanie Lokalnego Planu Podnoszenia Jakości Oświaty. Plan dotyczyć będzie kompetencji kluczowych uczniów, który będzie realizowany w szkołach od września br. przez najbliższe dwa lata.

Bardzo ważnym elementem projektu było spotkanie dialogowe, które zostało zorganizowane 20 sierpnia br. Na debatę, którą zorganizował Wójt Gminy Lubiewo, zaproszeni zostali przedstawiciele rad pedagogicznych, rad rodziców, uczniów, radnych. W debacie udział brali również dyrektorzy szkół, wice dyrektor Szkoły Podstawowej w Bysławiu oraz Pani Danuta Daszkiewicz, trener i doradca merytoryczny, pełniąca również funkcje moderatora debaty.

Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o założeniach realizowanego projektu, a przede wszystkim przedstawiono definicje kompetencji kluczowych i wnioski z przeprowadzonej w czerwcu diagnozy, z której wynika, że zarówno uczniowie, rodzice jak i nauczyciele w zbliżonych wartościach wskazali, że największe wsparcie należałoby skierować na rozwój kompetencji posługiwania się w językach obcych oraz kompetencji uczenia się.

W dalszej części spotkania uczestnicy pracowali w zespołach określając działania, których realizacja w szkołach przyniosłyby najefektywniejsze rezultaty w procesie wspomagania rozwoju kompetencji kluczowych. Inspiracji i zaangażowania uczestnikom nie zabrakło, a wszystkie wypracowane działania zostaną uwzględnione w przygotowanym planie.

Na zakończenie, Wójt Gminy Lubiewo serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom  za obecność na spotkaniu,  zaangażowanie i wypracowane wnioski, a przede wszystkim za to, że sprawy podnoszenia jakości oświaty w Gminie Lubiewo są traktowane z powagę i ze zrozumieniem. Współpraca wszystkich środowisk, wsłuchiwanie się w artykułowane potrzeby, realizowanie konkretnych działań stanowią podstawę do uzyskiwania oczekiwanych efektów.

 


(red.)

Wioletta Szymczak

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook