16 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Gmina Tuchola sypnęła kasą – komu?

5 min read

„Nie ma kina, nie ma dyskoteki, atrakcji jak na lekarstwo, zaopatrzenie w mieście szwankuje, żniwa mają markety, po 17-stej miasto umiera, a w jego posiadanie wchodzą koty, psy i szczury” – piszą nasi honorowi korespondenci. Jak jest w rzeczywistości?

Jest jak w większości małych miasteczek. Oddajmy jednak głos gminie, jest końcówka roku, niech się pochwalą, a my chętnie przeczytamy.

Wydarzenia kulturalne, edukacyjne, sportowe, działalność na rzecz seniorów i akcje profilaktyczne – to tylko niektóre spośród projektów zrealizowanych w tym roku przez organizacje pozarządowe, które otrzymały wsparcie finansowe ze środków gminnego budżetu. To inicjatywy kierowane zarówno do najmłodszych, młodzieży, jak i dorosłych mieszkańców naszej gminy.

„Współpraca gminy Tuchola z organizacjami pozarządowymi trwa od lat i układa się bardzo dobrze. Zawsze ma jeden główny cel – zapewnić naszej społeczności bogatą ofertę różnego rodzaju zajęć, wydarzeń, spotkań czy imprez, zarówno kulturalnych, jak i sportowych. Bez zaangażowania prężnie działających stowarzyszeń czy klubów sportowych byłoby to niemożliwe. Dlatego bardzo cieszy mnie fakt, że u nas ta współpraca układa się wzorowo z korzyścią dla naszych mieszkańców. W tym miejscu bardzo serdecznie dziękuję wszystkim organizacjom za ich cenne inicjatywy i ciężką pracę” – mówi burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski.

Gmina Tuchola co roku wspiera działalność organizacji pozarządowych (NGO), przyznając dofinansowanie na różnego rodzaju projekty. Nie inaczej było w 2017 r. Ten dobiega końca i czas na podsumowanie wszystkich imprez, wydarzeń sportowych, spotkań i wielu innych inicjatyw podejmowanych na rzecz naszych mieszkańców.

Na wszystkie przewidziane do realizacji zadania burmistrz Tucholi zaplanował 453.269 zł, w tym:

1) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – kwotę 20.028 zł,

2) Wspieranie działalności sportowej prowadzonej w formie klubów sportowych – kwotę 267.231 zł

3) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – kwotę 34.600 zł

4) Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – kwotę 13.000 zł,

5) Promocja i ochrona zdrowia – kwotę 13.500 zł,

6) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – kwotę 81.295,32 zł

7) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – kwotę 23.614,68 zł.

W tym artykule przedstawimy zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Realizowały je:

  1. Polski Związek Wędkarski Koło Nr 135 w Tucholi,
  2. Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Raciąż w Raciążu,
  3. MLKS „Tucholanka” w Tucholi,
  4. Stowarzyszenie Rozwoju sołectwa Stobno w Stobnie,
  5. Parafialny Klub Sportowy „UNITAS” przy Parafii pw. Bożego Ciała w Tucholi.

Polski Związek Wędkarski Koło Nr 135 w Tucholi – przyznana dotacja 3.280 zł

Polski Związek Wędkarski Koło Nr 135 w Tucholi otrzymało dotację w wysokości 3.280 zł na realizację zadania pn. „Młodzieżowa Szkółka Wędkarsko-Ekologiczna” – to propozycja pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży z gminy Tuchola, zgodnie z ich zainteresowaniami. Szkółka funkcjonowała w oparciu o zajęcia teoretyczne i praktyczne, które odbywały się w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 3 w Tucholi – partnera projektu oraz nad jeziorem Głęboczek w Tucholi. Wykorzystano również stanicę wędkarską.

Młodzieżowa Szkółka Wędkarsko-Ekologiczna jest zadaniem realizowanym cyklicznie od kilkunastu lat. Jej celem jest przygotowanie uczestników do zaliczenia egzaminu na kartę wędkarską.

Na zajęcia zapisała się grupa 18 zawodników. Zakupiono sprzęt i akcesoria wędkarskie. Z okazji Dnia Dziecka nad jeziorem Głęboczek odbyły się zawody wędkarskie. Przeprowadzono również egzamin na kartę wędkarską, który zdało 60% uczestników szkółki.

Dodatkowo 3-osobowa drużyna szkółki, w drodze eliminacji, reprezentuje Tucholę, uczestnicząc w Grand Prix Szkółek Wędkarskich Okręgu PZW Bydgoszcz.

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Raciąż w Raciążu – przyznana dotacja 1.000 zł

Stowarzyszenie realizowało zadanie pn. Sportowo znaczy zdrowo – Dzień Sportu dla dzieci 4-letnich z punktów przedszkolnych w gminie Tuchola – III edycja.

Dla dzieci 4-letnich z punktów przedszkolnych mieszczących się w SP w Raciążu, SP w Stobnie, SP w Kiełpinie oraz SP w Legbądzie zorganizowano po raz trzeci zawody sportowe oraz konkursy sprawnościowe.

Do SP w Raciążu zjechały drużyny dzieci 4-letnich. Celem rozgrywek było upowszechnianie sportu, promocja zdrowego stylu życia oraz integracja dzieci z różnych punktów przedszkolnych w gminie Tuchola.

Zasady rywalizacji opracowali nauczyciele ww. szkół. Dla dzieci przygotowano nagrody.

MLKS „Tucholanka” w Tucholi – przyznana kwota 8.500 zł

Stowarzyszenie realizowało zadanie pn. „Czwartki lekkoatletyczne” – to zawody lekkoatletyczne, które odbywają się od 19 lat na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi w okresie od 20.04 – 25.05.2017 r. i w okresie jesiennym w okresie od 11 – 25.09.2017 r.

Uczestniczą w nich dzieci i młodzież ze szkół podstawowych nr 1, 3 i 5 w Tucholi oraz w Stobnie, Raciążu, Kiełpinie i Legbądzie.

Łącznie odbyło się 10 zawodów. Finał ogólnopolski odbył się w Łodzi w dniach 16 – 18.06.2017 r. Uczestniczyło w nim łącznie 33 zawodników – dziewcząt i chłopców oraz 6 opiekunów. Z finału ogólnopolskiego przywieźli 2 brązowe medale.

Dzieci wyróżniające się ruchowo zostały włączone do zajęć sportowych sekcji lekkiej atletyki.

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Stobno w Stobnie – przyznana kwota dotacji 1.000 zł

Stowarzyszenie realizowało zadanie pn. „Odkrywamy uroki Wielkiego Kanału Brdy”.

Zadanie zaplanowano z myślą o dzieciach i młodzieży, która większość wolnego czasu spędza w domu przed telewizorem, tabletem i komputerem.

Stowarzyszenie zorganizowało spływ, w którym uczestniczyły dzieci z rodzicami, łącznie 34 osoby. Uczestnicy spływu mieli okazję popłynąć kajakiem, poznać walory przyrodnicze Wielkiego Kanału Brdy oraz zabytek architektury hydrotechnicznej, jakim jest akwedukt w Fojutowie.

Na zakończenie spływu zorganizowano ognisko i przeprowadzono konkurs na temat uroków przebytej trasy. Uczestnikom wręczono nagrody rzeczowe.

Parafialny Klub Sportowy „UNITAS” przy Parafii pw. Bożego Ciała w Tucholi – przyznana kwota dotacji 6.248 zł.

„Parafiada” to program edukacyjno-wychowawczy Zakonu Pijarów, który oparty jest na triadzie greckiej: stadion – teatr – świątynia. Bazuje na systemie współzawodnictwa dzieci i młodzieży.

„Parafiada Regionalna” odbyła się w okresie od 10 – 11.06.2017 r. Uczestniczyło w niej około 320 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z gminy Tuchola.

Parafiada odbyła się na obiektach OSiR. Do konkurencji sportowych należały: lekka atletyka, piłka nożna, piłka siatkowa, zabawy zręcznościowe dla najmłodszych, konkurs plastyczny i literacki.

W XXIX Finale Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży, który odbył się w dniach 10 – 11.06.2017 r. w Warszawie, uczestniczyło 15 dzieci.


(red.)

tuchola.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook