25 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Gostycyn. Zakończono przebudowę ulicy Dworcowej w Pruszczu i drogi gminnej w Bagienicy

1 min read

Remont ulicy Dworcowej w Pruszczu

Zakończyły się prace remontowe dotyczące ulicy Dworcowej i Pocztowej w Pruszczu. Wykonana została nowa dwuwarstwowa nawierzchnia bitumiczna o szerokości 5,5 metra o łącznej grubości 8 cm. Wymienione zostały również krawężniki z obu stron jezdni i obrzeża betonowe. Nową nawierzchnię z kostki betonowej zyskały również wszystkie zjazdy z drogi oraz odcinek ulicy Pocztowej w obrębie skrzyżowania z ulicą Dworcową. Ponadto kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie zostały umocnione pobocza. W ramach robót towarzyszących wymieniono ściek korytkowy oraz skanalizowano rów biegnący przy jezdni, a także umocniono wloty i wyloty przepustu. Całkowity koszt zadania wyniósł 485 576,51 zł, z czego 388 461,00 zł pochodzi z dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych iAdministracji, a pozostałe środki z budżetu gminy Gostycyn. W przyszłym roku planowany jest remont chodnika w ciągu tej ulicy.

2

Prace związane z przebudową drogi prowadzącej w kierunku Bagienicy Wybudowanie także dobiegły końca. Droga zyskała nową asfaltową nawierzchnię o szerokości 4 m. Utwardzone zostały również pobocza oraz ustawione znaki i bariery ochronne. W ramach robót towarzyszących został umocniony rów i oczyszczony przepust pod drogą. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 539 357,20 zł

__________________

gostycyn.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook