19 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

„Ida” z pięcioma nagrodami!

3 min read

W sobotę 13 grudnia przyznano Europejskie Nagrody Filmowe. „Ida”, która nominowana była w pięciu kategoriach zdobyła pięć nagród. Polski film nagrodzono za zdjęcia, scenariusz, reżyserię. „Ida” dostała nagrodę publiczności oraz statuetkę dla najlepszego filmu.

 Anna jest nowicjuszką, sierotą wychowywaną w zakonie. Przed złożeniem ślubów musi poznać Wandę, swoją jedyną żyjącą krewną. Wanda mówi dziewczynie, że jest Żydówką. Obie wyruszają w podróż która ma im pomóc nie tylko w poznaniu tragicznej historii ich rodziny, ale i prawdy o tym kim są. Przepiękny film stworzony bez wiary w jakikolwiek sukces z kapitalną rolą niedocenionej Agaty Kuleszy – odkrycia ostatnich lat. Stało się inaczej film bije wszelkie rekordy, już otrzymał miano kultowego, choć krytycy nie wykluczają, że to przemijająca moda podobna temu, co przydarzyło się kinematografii rumuńskiej w USA.

Ida” no­mi­no­wa­na była w naj­waż­niej­szych ka­te­go­riach Eu­ro­pej­skich Na­gród Fil­mo­wych: naj­lep­szy film, re­ży­se­ria, sce­na­riusz oraz (dwu­krot­nie) naj­lep­sza ak­tor­ka eu­ro­pej­ska. W głów­nej ka­te­go­rii kon­ku­ro­wa­ła z fil­ma­mi: „Zi­mo­wy sen” Nu­rie­go Bilge Cey­la­na (Złota Palma 2014), „Tu­ry­sta” Ru­be­na Ostlun­da, „Le­wia­tan” An­drie­ja Zwia­gin­ce­wa oraz z dwie­ma czę­ścia­mi „Nim­fo­man­ki” von Trie­ra. Na­to­miast w ka­te­go­rii ak­tor­skiej Agata Ku­le­sza i Agata Trze­bu­chow­ska wal­czy­ły z Ma­rian Alva­rez, Va­le­rią Bruni Te­de­schi, Ma­rion Co­til­lard i Char­lot­te Ga­ins­bo­urg.

 Lista nominowanych do Europejskiej Nagrody Filmowej w głównych kategoriach wraz ze zwycięzcami:

NAJ­LEP­SZY FILM:

„Ida”, reż. Paweł Paw­li­kow­ski; Pol­ska/Dania

„Zi­mo­wy sen”, reż. Nuri Bilge Cey­lan; Tur­cja, Fran­cja, Niem­cy

„Tu­ry­sta”, reż. Ruben Östlund; Szwe­cja/Dania/Fran­ce/Nor­we­gia

„Le­wia­tan”, reż. An­driej Zwia­gin­cew; Rosja

„Nim­fo­man­ka”, reż. Lars von Trier; Dania/Niem­cy/Fran­cja/Bel­gia

NAJ­LEP­SZY RE­ŻY­SER:

Nuri Bilge Cey­lan, „Zi­mo­wy sen”

Ste­ven Kni­ght, „Locke”

Ruben Östlund, „Tu­ry­sta”

Paweł Paw­li­kow­ski, „Ida”

Paolo Virzì, „Human Ca­pi­tal”

An­driej Zwia­gin­cew, „Le­wia­tan”

NAJ­LEP­SZA AK­TOR­KA:

Agata Ku­le­sza, „Ida”

Agata Trze­bu­chow­ska, „Ida”

Ma­rian Alva­rez, “Wo­un­ded”

Va­le­ria Bruni Te­de­schi, „Human Ca­pi­tal”

Ma­rion Co­til­lard, „Two days, one night”

Char­lot­te Ga­ins­bo­urg, „Nim­fo­man­ka”

NAJ­LEP­SZY AKTOR:

Bren­dan Gle­eson, „Ca­lva­ry”

Tom Hardy, „Locke”

Ale­xey Se­re­bry­akov, „Le­wia­tan”

Stel­lan Skarsgård, „Nim­fo­man­ka” cz. I I II

Ti­mo­thy Spall, „Mr Tur­ner”

NAJ­LEP­SZY SCE­NA­RIUSZ:

Ebru Cey­lan i Nuri Bilge Cey­lan, „Zi­mo­wy sen”

Je­an-Pier­re i Luc Dar­den­ne, „Two days, one night”

Ste­ven Kni­ght, „Locke”

Oleg Negin i An­driej Zwia­gin­cew, „Le­wia­tan”

Paweł Paw­li­kow­ski i Re­bec­ca Len­kie­wicz, „Ida”

Po latach posuchy wracają najlepsze tradycje polskiego kina niezależnego, studyjnego z wartościowymi scenariuszami, dobrą muzyką i aktorami, którzy budzą nadzieję na przyszłość. Czas tabloidowych gwiazdek przemija wraz z bezwartościowymi kanałami telewizyjnymi zabijającymi dobre kino, myśląc o filmie i miejscu jego oglądania, które znika z miasteczek  z byle powodu.

Niestety, polska kultura alkoholowo – grillowa w takich środowiskach prowadzi, cóż…, jaka władza taka kultura.

_______________________

(mrf.)

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook