14 maja 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Inkubator przedsiębiorczości, czyli… jest milion euro do podziału!

1 min read
Milion euro jest do podziału w ogłoszonym właśnie przez zarząd województwa konkursie o dofinansowanie przedsięwzięć dotyczących zaawansowanego wsparcia dla biznesu. O dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego mogą się ubiegać samorządy terytorialne i ich spółki oraz działające non profit instytucje otoczenia biznesu, a także konsorcja takich podmiotów.
 
Stawką jest rozwój oferty wsparcia dla przedsiębiorstw, w tym przede wszystkim tej związanej z tworzeniem inkubatorów przedsiębiorczości. Projekty mogą dotyczyć zarówno inwestycji związanych z budową, rozbudową i modernizacją obiektów na potrzeby tego typu usług, jak i zakupów wyposażenia. Dofinansowanie do 70 procent wartości.Nabór wniosków ruszy 31 marca i potrwa do 11 kwietnia. Rozstrzygnięcia we wrześniu.

Wszystkie szczegóły oraz generator wniosków i instrukcja jego wypełniania na naszym portalu www.mojregion.eu tutaj

Ostatnie konkursy RPO WK-P 2007-2013 możemy ogłaszać dzięki dodatkowym środkom – w wysokości 45 milionów euro – które otrzymaliśmy za sprawne wdrażanie programu. Łączna wartość dodatkowej unijnej puli dla naszego regionu jest jeszcze większa – z poszerzeniem budżetu naszej części Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wynosi 115 milionów euro.

______________________
(red.)
Źródło: kujawsko-pomorskie.pl
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook