14 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Integracja za 120 000 złotych?

2 min read

Unijna rozrzutność lub marnotrawstwo są już wręcz symboliczne, oczywiście są instytucje, które na tym zyskują, tracą mieszkańcy skompromitowanej unii. Niestety, do tych niechlubnych statystyk dołączyliśmy również i my, ściślej jedna z powiatowych instytucji.

W witrynie tucholskiego PCPR-u czas jakiś temu pojawiła się informacja o tym, że organizowany jest PRZETARG NIEOGRANICZONY „RODZINA W CENTRUM”. Czym jest ów pomysł?

Projekt pod nazwą „Rodzina w Centrum” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w partnerstwie z trzema Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie, jednym Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz dziewiętnastoma Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie z województwa kujawsko–pomorskiego.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim. Działania w projekcie przyczynią się do rozwoju i poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a tym samym zapewnią rodzinom możliwość lepszego funkcjonowania w przyszłości.
Projekt obejmuje swym zasięgiem województwo kujawsko–pomorskie.
Projekt realizowany jest do 30.06.2018r.
Projekt skierowany jest do:

  • osób przebywających w pieczy zastępczej;
  • osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą;
  • osób opuszczających pieczę zastępczą;
  • osób w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych (tj. rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny);
  • kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej;
  • osób prowadzących rodzinne domy dziecka;
  • dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego;
  • wolontariuszy;
  • innych osób, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Cel szczytny i ogólnie pożyteczny z tym, że na szarym końcu tego wyjątkowo długiego łańcuszka jest ten potrzebujący wsparcia. Skąd ten wniosek?

Otóż przetarg zakończono, oczywiście  sukcesem, choć dokumenty dobrze zakamuflowano w powiatowym BiP-ie,  pod nic nie znaczącą nazwą (jak zwykle).

Lakoniczna notatka nie oddaje najważniejszych informacji, wszystko jak zawsze jest enigmatyczne, ale aż w oczy kolą informacje, że towarzystwo biorące w udział w 5-cio dniowym wyjeździe z pewnością odpocznie, nie ma jak Unia. Trudno się dziwić niejakiemu Korwinowi Mikkemu z zawodu kł…, ups, politykowi, że marzy mu się to, by wszechmocną Unię trafił szlag. Z punktu widzenia urzędnika, wszystko jest O.K z punktu widzenia obywatela – płatnika netto unii, to patologia!

Bon voyage!


(mrf.)

Źródła:

mopr.torun.pl

pcprtuchola.pl

BiP powiatu

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook