28 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

IX sesja Rady Miejskiej w Tucholi ma szansę przejść do historii?

4 min read

BiP miejski informuje o tym, że zbliża się 9 sesja RM, sesja, która ma szansę stać się swoistym kuriozum, gdzie tuż po niej spory zastrzyk gotówki i działka, zasilą kolejny już raz  materialnie Spółkę Szpital Tucholski. Jest takie stare przysłowie: „Mówiły jaskółki, że niedobre są spółki” i coś w tym jest, skoro za wszystko zapłaci… podatnik. Będziemy bardzo uważnie przyglądali się tej sprawie.

Działka

Gmina Tuchola zamierza przekazać nieruchomość położoną w Tucholi przy ul. Mickiewicza, oznaczoną geodezyjnie nr 841/2 o pow. 1,3874 ha na rzecz Spółki pod firmą „Szpital Tucholski” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która planuje na tym terenie budowę w ramach RPO Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na 75-100 łóżek. Inwestycja ta pozwoli na zwiększenie dostępności mieszkańcom Tucholi i rejonu do tego rodzaju świadczeń opiekuńczo – lekarskich. W zamian za przekazanie aportu w postaci własności działki o wartości 270.000,- zł Gmina zwiększy udziały w powyższej Spółce o kolejne 540 dodatkowych udziałów stanowiących równowartość wnoszonego aportu. Po wniesieniu aportu do Spółki, Gmina Tuchola będzie posiadać 1000 udziałów w Spółce, po 500 zł każdy.

Pieniądze

W styczniu br. Prezes Szpitala Tucholskiego Sp. z o.o. zwrócił się do wspólników Spółki z wnioskiem o rozważenie możliwości udzielenia pomocy finansowej Spółce związanej z koniecznością zapewnienia finansowania na złożony w Urzędzie Marszałkowskim wniosek Spółki o dofinansowanie Projektu pn.: „ Przebudowa i wyposażenie oddziałów chirurgicznego i ginekologicznego oraz zakup i montaż agregatu prądotwórczego.” Wyjaśniając, że jakkolwiek wniosek Szpitala Tucholskiego Sp. z o.o. został zakwalifikowany do dofinansowania, to jednak Urząd Marszałkowski zawiadomił o obniżeniu kwoty dofinansowania z 1 059 260,77 zł do kwoty 942 885,47 zł. Powyższe oznacza, że zwiększeniu ulega wkład własny Spółki o kwotę 116 375,30 zł. Wskazać należy, że całkowity koszt projektu wynosi 1 629 631,96 zł. Spółka nie zamierza rezygnować z realizacji projektu, ponieważ jego sfinalizowanie zakończy niezbędną modernizację budynków i zapewni pacjentom bardzo dobre warunki hospitalizacji na oddziałach operacyjnych. Gminy będące wspólnikami Spółki wyraziły wolę solidarnej pomocy finansowej poprzez wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki i objęcia dodatkowych udziałów w Spółce. Ustalono, że wspólnik Gmina Tuchola wniesie wkład pieniężny w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 42% z kwoty 116 375,30 zł, kierując się parytetem liczby mieszkańców Gminy Tuchola do liczby mieszkańców Powiatu Tucholskiego. W zamian za wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 50 000,00 zł Gmina Tuchola obejmie dodatkowe 100 (sto) udziałów stanowiących równowartość wnoszonego wkładu.

Zapewniamy naszych Czytelników, to nie jest primaaprilisowy żart, to dzieje się tutaj i teraz!!!

_______________________

25 czerwca 2015 r. – czwartek – w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się IX sesja Rady Miejskiej w Tucholi.

Początek sesji o godz. 900.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Tuchola Panu Edmundowi Kowalskiemu.
 4. Wybór sekretarza  sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki pod firmą „Szpital Tucholski” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego  do Spółki pod firmą „Szpital Tucholski” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 7. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej.
 8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z VIII sesji.
 9. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
 10. Składanie wniosków i interpelacji.
 11. Informacja o stanie środowiska w gminie Tuchola.
 12. Sprawozdanie z realizacji „Programu Ochrony Zdrowia dla mieszkańców Gminy Tuchola na lata 2012-2016” za 2014r.
 13. Informacja o realizacji ustawy o dodatkach mieszkaniowych i wypłatach dodatku energetycznego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie gminy Tuchola.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Tuchola na rok 2015”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2015 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.
 19. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas sesji.
 20. Sprawy bieżące.
 21. Zakończenie.

_____________________

Aport – wkład niepieniężny wniesiony do spółki handlowej oznaczający wartość majątkową wnoszoną do spółki, w postaci wartości niematerialnych (praw) lub rzeczy. Jego wniesienie oznacza przeniesienie na spółkę wszelkich praw do przedmiotu wkładu (czyli jego własności).

(red.)

bip.miasto.tuchola.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook