24 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Jesteś bezrobotny? Wynoś się z POLSKI! Kolejna edycja projektu „Mobilni na rynku pracy”

4 min read

Unijny projekt „Mobilni na rynku pracy” powraca z drugą edycją. W poprzednim projekcie wzięło udział kilkadziesiąt osób. Większość z nich znalazła prace po projekcie.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Bydgoszczy powraca z projektem, tym razem, unijne zawodowe staże realizowane będą w Hiszpanii. Oprócz staży ze środków unijnych, finansowane będą dodatkowo: wycieczki po Hiszpanii, kursy językowe i inne atrakcje kulturowe! Ponadto finansujemy uczestnikom pobyt w Hiszpanii (zakwaterowanie, ubezpieczenie, przejazd, ubezpieczenie etc.) A w Polsce kursy językowe i zawodowe, pośrednictwo pracy i wiele innych.

Dla Kogo?

Dla osób młodych (18 – 35 lat) mieszkających w województwie kujawsko-pomorskim, które nie pracują i nie uczą się, nie studiują.

Na czym polega projekt?

Celem projektu jest pomoc młodym osobom w wejściu/powrocie na rynek pracy poprzez zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń przydatnych przy poszukiwaniu i zdobywaniu pracy. Cel ten osiągnięty będzie przez różnorodne formy wsparcia, jak szkolenia i kursy dla uczestników, w tym międzynarodowy wyjazd i odbycie zagranicznego stażu zawodowego.

Mobilni na rynku pracy w mediach: TVP Bydgoszcz, Gazeta Wyborcza, Gazeta Pomorska, Radio PiK, RADIO ESKA, RADIO RMF MAX, i inne (linki do artykułów i audycji na naszym fanpage’u https://www.facebook.com/mobilniNEET/)

a) Zanim wyjedziesz, w Polsce zapewnimy Ci przygotowanie do pobytu za granicą – kurs zawodowy (dla osób przebranżawiających się lub bez wyuczonego zawodu), szkolenia językowe, lekcje o kulturze Hiszpanii, wyjazd integracyjny z Twoją grupą (ok. 11 osób) i różnego rodzaju warsztaty.

b) Wyjazd zagraniczny – 2-miesięczny grupowy pobyt Hiszpanii. W tym czasie odbędziesz staż zawodowy, ale również weźmiesz udział w dalszym kursie językowym, a dzięki wycieczkom, imprezom kulturalnym i innym atrakcjom poznasz lepiej kraj i jego kulturę.

KRAJ:

Hiszpania

PRZYKŁADOWE BRANŻE:

Usługi (np. fryzjerskie, medyczne, budowlane), produkcja, IT

c) Wsparcie po powrocie do kraju – staż u pracodawcy, kurs zawodowy (dla wybranych uczestników), warsztaty, pośrednictwo pracy itp.

d) Wsparcie Mentora, czyli osoby kontaktowej na każdym etapie projektu oraz za granicą, dodatkowo wsparcie opiekuna z w kraju, w którym organizowany jest staż.

Jak przystąpić do projektu?

REKRUTACJA:

ETAP I: dostarczenie dokumentów tj.:

– formularz rekrutacyjny podpisany na każdej stronie, zwierający na ostatniej stronie datę i podpis kandydata na uczestnika projektu

– nie starsze niż 5 dni roboczych zaświadczenia o statusie osoby bezrobotnej lub długotrwale bezrobotnej, wydane przez właściwy powiatowy urząd pracy (jeśli dotyczy).

– oryginał zaświadczenia o niepełnosprawności wydany przez właściwy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

Gdzie znajdę dokumenty i gdzie mogę je oddać po wypełnieniu?

Dokumenty można otrzymać:

  • na stronie internetowej www.pte.bydgoszcz.pl, dział Projekty Unijne, zakładka Mobilność
  • w wyznaczonych miejscach w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Inowrocławiu i Grudziądzu, lista miejsc dostępna na stronie www.pte.bydgoszcz.pl
  • w siedzibie PTE Oddział w Bydgoszczy ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz

Dokumenty można składać:

– w wyznaczonych miejscach w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Inowrocławiu i Grudziądzu, lista miejsc dostępna na stronie www.pte.bydgoszcz.pl

– na spotkaniach informacyjnych (aktualny harmonogram spotkań dostępny na stronie internetowej www.pte.bydgoszcz.pl)

– w siedzibie PTE Oddział w Bydgoszczy osobiście, przez osobę trzecią lub listownie ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz

– telefonicznie (dla osób niepełnosprawnych i nie mających dostępu do komputera) pod numerem (52) 322 90 61 lub mailowo na adres: mobilnosc@pte.bydgoszcz.pl (obowiązkowo skan)

Osoby, które poprawnie wypełnią dokumenty i spełnią warunki uczestnictwa w projekcie, zapraszane są do kolejnego etapu.

ETAP II Rozmowa indywidualna z pracownikami projektu

W trakcie rozmowy chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej o tym, dlaczego chcesz wziąć udział w projekcie, a dzięki krótkiemu testowi językowemu sprawdzimy, czy znasz podstawowe zwroty pozwalające na porozumienie się za granicą.

Osoby, które pomyślnie przejdą rozmowę i test językowy, zapraszane są do kolejnego etapu.

ETAP III Ocena predyspozycji do wyjazdu i pracy w grupie

W tym etapie będzie miała miejsce kolejna rozmowa z naszym pracownikiem dotycząca Twoich predyspozycji do wyjazdu, a razem z innymi kandydatami weźmiesz udział w zadaniu dotyczącym pracy w grupie.

Lista uczestników przyjętych do projektu zostanie opublikowana na stronie www.pte.bydgoszcz.pl

Czy udział jest bezpłatny?

Wszystkie elementy programu są bezpłatne dla uczestników, którzy regularnie i aktywnie biorą udział we wszystkich formach wsparcia. Udział w projekcie jest w pełni bezpłatny, tzn. uczestnikowi przysługuje:

a) ramach wsparcia w kraju: zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, stypendium szkoleniowe (za kursy zawodowe), stypendium stażowe (wyłącznie za staż w kraju),

b) komplet materiałów szkoleniowych, warsztatowych, catering (zależnie od liczby godzin szkoleniowych w trakcie dnia), a w przypadku szkoleń / kursów / warsztatów – certyfikaty potwierdzające ich ukończenie,

c) w ramach pobytu za granicą: koszt przejazdu z i do Polski, zakwaterowania, imprez i wycieczek kulturalnych, ubezpieczenia itp. oraz kieszonkowe w celu pokrycia kosztów całodziennego wyżywania i transportu lokalnego

Gdzie mogę dowiedzieć się czegoś więcej:

– na spotkaniu informacyjnym (aktualny harmonogram spotkań dostępny na stronie internetowej www.pte.bydgoszcz.pl)

– w biurze projektu w siedzibie lidera (PTE) w Bydgoszczy przy ul. Długiej 34, 85-034 w pokoju 3, e-mail: mobilnosc@pte.bydgoszcz.pl, tel. (52) 322 90 61, z godzinami otwarcia od poniedziałku do piątku od godziny 08:00 do 16:00.

– na stronie internetowej projektu: www.pte.bydgoszcz.pl, na naszym fanpage’u na Facebooku www.facebook.com/mobilniNEET lub na Inastagramie https://www.instagram.com/mentormobilni/?hl=pl

Informacja: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy


(red.)

tuchola.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook