22 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Jesteś mieszkańcem Tucholi i palisz w piecu świństwem? Oto szansa dla Ciebie i dla Nas!

3 min read

Uważny Czytelnik zauważy, że minęło zaledwie kilka dób od materiału poświęconego zanieczyszczeniu powietrza. Materiał stał się swoistym komentarzem wypowiedzi Pana radnego Andrzeja Jerosławskiego, który trafnie zauważył, że powietrze w niektórych częściach miasta, nie nadaje się do oddychania.

Tak, powraca problem smogu i naszego utyskiwania w stronę władz miasta i gminy, że niczego nie robią, aby dokonać rewolucji w systemie ogrzewania naszych domostw. No i stało się, ku naszej radości, Pan Burmistrz miasta właśnie wybił nam z głowy i ten argument, stosując znany w polityce manewr (bardzo skuteczny) ucieczki do przodu. I tylko wyjątkowy malkontent nie skorzystałby z tej szansy…

Uwaga mieszkańcy! Jest szansa na pozyskanie dotacji na wymianę pieca co!

Uprzejmie informujemy, iż gmina Tuchola podjęła starania o pozyskanie dla zainteresowanych mieszkańców gminy, w ramach dwóch projektów, dotacji na wymianę pieców centralnego ogrzewania zasilanych paliwem stałym oraz dotacji na zainstalowanie odnawialnych źródeł energii.

Pierwszy projekt dotyczy wymiany w roku 2018 istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na:

  • ekologiczne kotły na paliwa stałe;
  • ekologiczne kotły gazowe;
  • ekologiczne kotły olejowe;
  • ekologiczne kotły elektryczne;
  • podłączenie do sieci ciepłowniczej.

Dofinansowanie inwestycji w wysokości maksymalnie 4.000,00 złotych na jedno źródło ciepła pochodzić będzie ze środków gminy Tuchola (do 2.000,00 zł) oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (do 2.000,00 zł) w ramach Programu EKOPIEC 2018.

Kosztem kwalifikowanym w projekcie będzie zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła. Kwalifikowalność kosztów zaczyna się od dnia 1 stycznia 2018 r., jednak zadanie nie może zostać zakończone (piec nie może zostać zamontowany) przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie przez Gminę Tuchola. Wybrany przez uczestnika projektu kocioł musi uzyskać akceptację przedstawiciela Gminy Tuchola.

Program nie dotyczy budynków wykorzystywanych sezonowo (np.: domków letniskowych), a budynek / lokal może być wykorzystywany tylko na własne cele mieszkaniowe.

W ramach zadania dofinansowana zostanie wymiana 25 pieców.

Zgłoszenie się do projektu nie daje pewności uzyskania dofinansowania.

Drugi projekt dotyczy wykonania indywidualnych odnawialnych źródeł energii takich jak:

  • pompy ciepła;
  • kolektory słoneczne;
  • instalacje fotowoltaiczne;
  • kotły na pellet (przy wymianie z kotła na paliwo nieodnawialne).

Dofinansowanie inwestycji w wysokości minimum 50% kosztów kwalifikowanych pochodzić ma ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Nabór uczestników projektu prowadzony jest na zasadach obowiązujących w poprzednim konkursie o dofinansowanie wniosków. Warunki aktualnego konkursu ogłoszone będą prawdopodobnie w czerwcu 2018 r. (30 dni przed rozpoczęciem naboru wniosków) i mogą spowodować zmiany warunków naboru uczestników.

Koszt przygotowania dokumentacji technicznej instalacji (około 250 – 500 zł, w zależności od zastosowanych rozwiązań) pokrywa uczestnik projektu. Wykonawcę dokumentacji technicznej, w przetargu, wybierze gmina Tuchola. Zgłoszenie się do projektu i przygotowanie dokumentacji technicznej nie daje pewności uzyskania dofinansowania.

Proces pozyskiwania dotacji w ramach projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego może być długi i uzależniony od spełnienia wielu warunków formalnych.

Osoby chcące wziąć udział w którymś z dwóch projektów (lub w obu) proszone są o wypełnianie załączonej ankiety.

Ankietę należy wypełnić, wydrukować i podpisać, a następnie zeskanować i przesłać na adres email: fundusze@tuchola.pl lub dostarczyć w wersji papierowej do punktu podawczego Urzędu Miejskiego w Tucholi (Tuchola, plac Zamkowy 1), najpóźniej do dnia 31 stycznia 2018 r. do godziny 15:30.

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych uczestników projektów odbędzie się w sali 203 Urzędu Miejskiego w Tucholi w dniu 6 lutego 2018 r. o godzinie 16:00.

(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook