27 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Jubileuszowa konferencja z okazji 30-lecia istnienia TUCHOLSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO oraz 5-LECIA REZERWATU BIOSFERY BORY TUCHOLSKIE

5 min read

Przed nami ważne wydarzenie, wielkie święto leśników, które odbędzie się w pobliskim Fojutowie, słynącym z turystycznych (choć nie tylko) atrakcji.

Właśnie tam w dniach od 22 do 23 października odbędzie się dwudniowa konferencja poświęcona…, właśnie, jest tak atrakcyjna i rozbudowana, że bez wątpienia stanowi swoistą wizytówkę naszego regionu, którą możemy się pochwalić na forum nie tylko ogólnopolskim, ale i światowym. Oczywiście ma to swoje wady, ale i zalety, rozważając drugi wariant możemy się cieszyć z tego, że to również wielka promocja Naszych Borów – pięknych, choć bardzo biednych.

Co w programie?

Pierwszy dzień konferencji

Do 11:00 rejestracja uczestników

11:00 – 11:10 Otwarcie konferencji 

Mieczysław Kunz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Przewodniczący Komitetu Naukowego Remigiusz Popielarz – Dyrektor Tucholskiego Parku Krajobrazowego

11:10 – 11:30 Wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości

11:30 – 13:00 Sesja referatowa I (prowadzenie: dr hab. Mieczysław Kunz)

 • Remigiusz Popielarz – 30 lat funkcjonowania Tucholskiego Parku Krajobrazowego
 • Andrzej Nienartowicz – 5 lat funkcjonowania Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie
 • Janusz Kaczmarek – Stan lasów na terenie Borów Tucholskich z wypełnieniem przez nie funkcji przyrodniczych, społecznych i produkcyjnych
 • Dariusz Anderwald – 30 lat monitoringu i ochrony ptaków szponiastych i sów prowadzonych przez Komitet Ochrony Orłów na terenie Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie
 • Mariusz Kistowski – Propozycja metodyki weryfikacji zasięgu obszarów chronionego krajobrazu, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów położonych w otoczeniu Tucholskiego Parku Krajobrazowego Wiesława Gierańczyk – Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju strefy tranzytowej Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie
 • Agnieszka Ewa Ławniczak – Charakterystyka jakości wód wybranych jezior Tucholskiego Parku Krajobrazowego

13:00 – 13:05 Wspólna fotografia uczestników Konferencji Jubileuszowej

13:05 – 14:00 obiad oraz zebranie członków Rady Koordynacyjnej RBBT

14:00 – 15:45 Sesja referatowa II (prowadzenie: prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz)

 • Mirosław Tomasz Karasiewicz, Piotr Weckwerth, Aleksander Adamczyk, Beata Redzimska – Budowa geologiczna i geomorfologia Tucholskiego Parku Krajobrazowego – stan rozpoznania
 • Michał Jankowski, Marcin Świtoniak, Łukasz Mendyk – Stan rozpoznania pokrywy glebowej Tucholskiego Parku Krajobrazowego
 • Arkadiusz Krawiec, Ewa Labak-Mechowska – Wody podziemne Tucholskiego Parku Krajobrazowego
 • Krzysztof Szoszkiewicz, Agnieszka Ewa Ławniczak – Stan ekosystemów rzecznych Tucholskiego Parku Krajobrazowego
 • Jerzy K. Garbacz, Jacek Cieściński, Jerzy Ciechalski, Bogumiła Cieścińska – Specyfika zbiorników zaporowych w Borach Tucholskich Mirosław Rurek – Wpływ działalności bobrów na przemiany holoceńskiego krajobrazu w południowej części Borów Tucholskich
 • Rafał Kot – Wstępne rozpoznanie georóżnorodności rzeźby terenu Tucholskiego Parku Krajobrazowego i jego okolic
 • Joanna Kozakiewicz – Jakość powietrza oraz zmiany dobowe i sezonowe stężeń ozonu i jego prekursorów, na stacji w Borach Tucholskich w 2014 roku

15:45 – 16:00 przerwa kawowa 16:00

17:45 Sesja referatowa III (prowadzenie: prof. dr hab. Andrzej Nienartowicz)

 • Lucjan Rutkowski – Tucholski Park Krajobrazowy – stan poznania flory roślin naczyniowych
 • Wiesław Cyzman, Miłosz Deptuła – Zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych Tucholskiego Parku Krajobrazowego na tle uwarunkowań siedliskowych
 • Ludwik Lipnicki – Porosty Tucholskiego Parku Krajobrazowego na tle lichenobioty Borów Tucholskich
 • Marta Wrzosek – Czy można spodziewać się zaburzeń mykocenoz w Tucholskim Parku Krajobrazowym w związku z pojawieniem się obcego gatunku borowika?
 • Michał Węgrzyn, Paulina Wietrzyk – Stan zachowania borów chrobotkowych na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”
 • Ewa Krasicka-Korczyńska, Maciej Korczyński – Przemiany roślinności łąk rezerwatu „Źródła rzeki Stążki”
 • Tomasz Stosik – Stan zachowania eutroficznych łąk rdestowo-ostrożeniowych (Angelico-Cirsietum oleracei) na wybranych stanowiskach w Borach Tucholskich
 • Piotr Indykiewicz – Awifauna i inne kręgowce Tucholskiego Parku Krajobrazowego i Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie – stan poznania do roku 2015 i status ochronny gatunków
 • Kinga Półchłopek – Stres oksydacyjny u kręgowców tolerujących niedotlenienie

17:45 – 18:00 przerwa kawowa 18:00

19:30 Sesja referatowa IV (prowadzenie: prof. dr hab. Mariusz Kistowski)

 • Dorota Borzyszkowska – Atrakcje turystyczne Tucholskiego Parku Krajobrazowego
 • Wieńczysław Gierańczyk – Rozwój funkcji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie
 • Czesław Adamiak – Zjawisko drugich domów w Borach Tucholskich Rafał Borzyszkowski – Dziedzictwo kulturowe Tucholskiego Parku Krajobrazowego
 • Krystyna Bojałkowska – Język mieszkańców Borów Tucholskich
 • Ludwik Lipnicki – Bory Tucholskie w legendach i gawędach
 • Łukasz Trzciński – Stan rozpoznania archeologicznego Tucholskiego Parku Krajobrazowego
 • Jan Burdziej, Roman Orlikowski – System informacji przestrzennej Tucholskiego Parku Krajobrazowego
 • Mieczysław Kunz – Zmiany pokrycia terenu obszaru Tucholskiego Parku Krajobrazowego

19:30 – 20:00 Sesja posterowa (interaktywna) (prowadzenie: dr hab. inż. Agnieszka Ewa Ławniczak)

 • Dariusz Anderwald – Budowa sztucznych gniazd dla puchacza Bubo bubo i bielika Haliaeetus albicilla w Borach Tucholskich w latach 1992–2011
 • Tomasz Stosik – Walory użytkowe fitocenoz łąkowych i warunki siedliskowe doliny Zwierzynki w Tucholskim Parku Krajobrazowym
 • Jan Piekarczyk, Cezary Kaźmierowski – Przykład zastosowania obrazu Landsat 8 do rozpoznawania cech siedlisk leśnych na terenie Parku Narodowego Bory Tucholskie
 • Jerzy K. Garbacz, Jacek Cieściński, Jerzy Ciechalski, Bogumiła Cieścińska – Badania ilościowe osadów dennych Zbiornika Żurskiego
 • Włodzimierz Wysocki, Arkadiusz Krawiec – Obiekty geoturystyczne Tucholskiego Parku Krajobrazowego

20:00 uroczysta kolacja 23 października 2015 r.

Dzień drugi konferencji

 

(piątek) – sesja terenowa (prowadzenie: mgr inż. Remigiusz Popielarz, inż. arch. kraj. Rafał Borzyszkowski, mgr inż. Dorota Borzyszkowska)

08:30 – 09:30 śniadanie

10:00 wyjazd autokarami z Fojutowa

10:00 – 10:30 Zwiedzanie rodzinnego skansenu – 200-letniej borowiackiej chaty z pamiątkami z przełomu XIX i XX wieku u Pani Małgorzaty Talarek w Niwkach.

10:30 – 11:30 Zapoznanie się z historią nawodnień Wielkiego i Małego Kanału Brdy w Barłogach w Gospodarstwie Agroturystycznym u Pana Piotra Bieska.Rozrząd wody na Mały Kanał Brdy i Węgornię.

11:30 – 13:30 Zwiedzanie „Miejskiego ogrodu przyjaznego naturze” przy siedzibie Tucholskiego Parku Krajobrazowego w Tucholi.

Złożenie wiązanki kwiatów przy kamieniu upamiętniającym Marka Wilcza – Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Bydgoszczy.

Zwiedzanie rezerwatu przyrody „Dolina Rzeki Brdy” wraz z Uroczyskiem „Piekło” w osadzie Świt.

13:30 – 14:00 Uroczyste otwarcie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej i Promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w Pile k/Gostycyna.

14:00 – 16:00 Ognisko (posiłek)

16:00 Zakończenie konferencji i powrót do Fojutowa.

Konferencja Jubileuszowa podsumowuje stan poznania środowiska przyrodniczego Borów Tucholskich, ze szczególnym zwróceniem uwagi na obszar utworzonego w 1985 roku Tucholskiego Parku Krajobrazowego oraz w 2005 roku światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. Program Konferencji jest bardzo bogaty. Podczas pierwszego dnia obrad wygłoszone zostaną aż 33 prezentacje w ramach czterech sesji referatowych oraz 5 interaktywnej prezentacji plakatów podczas sesji posterowej. Z tego względu czas na prezentację ograniczony został do 10–12 minut na referat (w zależności od sesji).

Czas przewidziany na prezentację posterów wynosi 5 minut. Na koniec każdej sesji przewidziany jest czas na dyskusję. Organizatorzy proszą o sprawne korzystanie z przerw kawowych, punktualność i przestrzeganie ustalonego czasu.

Drugiego dnia odbędzie się sesja terenowa, podczas której organizatorzy zapewniają transport.

Organizatorzy zaprosili również szefa TOKiS – a

______________________

(red.)

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook