15 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Już w najbliższy czwartek Borowiackie Towarzystwo Kultury obchodzi 50 – lecie

3 min read

Zanim powstało na przestrzeni lat kolejne 169 stowarzyszeń w naszym tylko regionie,  istniało już – Borowiackie Towarzystwo Kultury. 

Swój początek  BTK miało w 1969 roku, powstało za tzw. głębokiej komuny. BTK na przestrzeni wielu lat wspomagane było przez kolejne miejskie grupy rządzących, które były zainteresowane utrzymaniem tej niezwykłej, jak na owe czasy, organizacji. W swoich szeregach od zawsze skupiało również osoby związane z wiodącą w tamtych czasach partią, która dokonała w Polsce istnej rewolucji. Efektem były  powszechne wypaczenie psychiki obywateli i długi, które nie tak dawno spłaciliśmy.

Oczywiście teraźniejszość w postaci nowych, rzekomo demokratycznych władz  przyniosła nam ich zwielokrotnienie, choć na naszym podwórku w dalszym ciągu w składzie osobowym BTK widzimy znane z przeszłości nazwiska, które kojarzą się bardziej z uroczystym wręczaniem na scenie, głównej sali w dawniejszym TDK-u, książeczek partyjnych dla wybrańców władzy, czyli tych… pokornych, dobrze rokujących na  przyszłość, niż z haftem, czy innym rękodziełem. Na szczęście w międzyczasie zmienił się ustrój, a dawni „czerwoni koneserzy kultury” odeszli w cień i świetnie, płakać po nich, byłoby grubym nietaktem. Pocieszające jest tylko to, że obecnie okupują, jako „nawróceni”, pierwsze ławki okolicznych świątyń. Lepiej późno, niż wcale. Zostawmy przeszłość, a skupmy się na znacznie ciekawszej… teraźniejszości.

Do 29 lutego 2008 roku BTK było oddziałem Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Kulturalnego, które z tą datą zakończyło swoją działalności. W dniu 20 czerwca 2008 roku dokonano wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, natomiast 26 września 2008 r. uzupełniono wpis o numer Regon i NIP.

Towarzystwo prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury, promocji regionu, edukacji regionalnej oraz wszelką inną działalność mieszczącą się w zakresie opracowanego statutu, współpracując z administracją samorządową, Miejską Biblioteką Publiczną, Tucholskim Ośrodkiem Kultury, Muzeum Etnograficznym w Toruniu, Muzeum Borów Tucholskich, Lokalną Grupą Działania „Bory Tucholskie”, Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacją „Naji Goche”, z placówkami naukowymi (Instytut Etnologii i Antropologii Kultury – Zakład Etnologii Polski i Europy Uniwersytetu Warszawskiego, placówkami oświatowymi i stowarzyszeniami kulturalnymi w regionie, w kraju i za granicą.

Towarzystwo pozyskuje środki finansowe poprzez uczestniczenie w konkursach ofert na działalność w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, upowszechniania kultury, promocji, z fundacji i od sponsorów.

BTK jest organizatorem lub współorganizatorem następujących świąt, uroczystości i imprez, które na stałe wpisane są do kalendarza kulturalnego regionu: Święta Patronki Tucholi, Biesiad Twórców, Wystaw Twórczości Ludowej, Widowisk plenerowych, Premier Kabaretu „Zajączek”, Konkursów Fotograficznych i Literackich, Międzyresortowych Sympozjów i Plenerów Malarskich.

Borowiackie Towarzystwo Kultury w ostatnich latach w ramach współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną lub samodzielnie wydało wiele publikacji o tematyce regionalnej.

Jeszcze w tym tygodniu w prastarej siedzibie dawnego Towarzystwa, odbędzie się wystawa pięknych prac, z których grupa słynie. Warto je obejrzeć i przypomnieć sobie czasy, które powinny być przestrogą dla następnych pokoleń, które najnowszą historię  Tucholi i to często wypaczoną, znają li tylko i wyłącznie z opowiadań często uwikłanych w dawne układy osób trzecich.

(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook