26 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Kęsowo. Walne Zebranie Sprawozdawcze Gminnej Spółki Wodnej

2 min read

Fot. FB Kęsowo

11 marca 2021 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Gminnej Spółki Wodnej w Kęsowie, będące podsumowaniem działalności spółki za rok 2020 oraz wypracowaniem wniosków do realizacji w bieżącym roku.

Zgodnie ze statutem Spółki Wodnej, działalność sprowadza się do konserwacji i utrzymania w pełnej sprawności urządzeń melioracyjnych i prawidłowej gospodarki na trwałych użytkach zielonych i gruntach ornych, a zatem utrzymania w pełnej sprawności technicznej urządzeń przejętych po zakończonych inwestycjach wykonanych w latach 1973 – 1983 r.

Działalnością Gminnej Spółki Wodnej objętych jest 1659,69 ha użytków rolnych, z tego grunty orne 769,99 i 889,70 ha to użytki zielone.

Na wymienionych użytkach rolnych jest 115,3 km rowów otwartych, 259 szt. studni drenarskich, 180 szt. przepustów o średnicy od 40 – 60 cm i 9 tysięcy mb zbieraczy i rurociągów o średnicy od 15 – 50 cm.

Wysokość uchwalonej składki w 2020 r. wynosiła 48 zł/ha zmeliorowany. Do realizacji zadań statutowych w 2020 r. zatrudniono 3 pracowników na umowę o dzieło na okres:

  • pierwszy pracownik – 1 miesiąc,
  • drugi pracownik 4 miesiące,
  • trzeci pracownik 7 miesięcy
  • i dodatkowo 1 na umowę o prace na okres 5 miesięcy.

Pracownicy Ci dokonywali konserwacji rowów otwartych na długości 10,550 km, oczyścili 16 przepustów i oczyścili 340 mb zbieraczy drenarskich. Pracownicy pracowali głównie na rowach, które były niemożliwe do wyczyszczenia przez koparkę.

Do czyszczenia rowów otwartych korzystano z pracy koparki dzięki której wyczyszczonych zostało 21,80 km rowów również przy pomocy koparki naprawionych zostało 7 przepustów typy fi 400 mm. Wartość prac wykonanych przez koparkę wynosi 54.500,00 zł.

Natomiast na zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania prac, takich jak: rury przepustowe, rury drenarskie, kręgi studzienne, jak również łopaty, szpadle, siekiery, wodery, rękawiczki, ubrania, pilniki, kosy wydano : 11.107,49 zł.

Na realizację zadań statutowych wydano:

  • Składki członkowskie – 43.413,09 zł,
  • Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – 55.000,00 zł,
  • Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu – 19.000,00 zł.

(red.)

FB Kęsowo

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook