31 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Kiedy nadejdzie czas pójdą w kamasze?

2 min read
Od 11 kwietnia br. rozpoczęła się, jak co roku, kwalifikacja wojskowa, która potrwa do końca kwietnia. Obowiązkowemu stawiennictwu podlega ponad 400 osób z terenu powiatu tucholskiego.

Na rozpoczęcie kwalifikacji wojskowej przybył Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy Pan  ppłk Adam Ciesielski.

Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Kujawsko–Pomorskiego w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i Powiatowych Komisji Lekarskich oraz określenia ich siedzib informujemy, że na terenie administrowanym przez WKU w Bydgoszczy funkcjonować będzie następująca Powiatowa Komisja Lekarska:
Powiatowa Komisja Lekarska w Tucholi
Adres: Tuchola, ul. Pocztowa 7b
Telefon: (52) 559 07 46
Termin pracy komisji lekarskiej: od 11.04. do 29.04.2016 r. w godz. 7.15 do 15.30
Zasięg działania Komisji: miasto i gmina – Tuchola, gminy – Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice.

KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ PODLEGAJĄ:
1.    Mężczyźni urodzeni w 1997 roku;
2.    Mężczyźni urodzeni w latach 1992-1996, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3.    Osoby urodzone w latach 1995 – 1996, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4.    Kobiety urodzone w latach 1992-1997 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321);
5.    Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

_________________________________

Mat. Starostwo Powiatowe w Tucholi

Więcej informacji na stronie Wojskowej Komendy Uzupełnień  w Bydgoszczy: http://bydgoszcz.wku.wp.mil.pl/pl/index.html

Fot. jarock.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook