28 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

KLONOWO. Uroczystości upamiętniające 76. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej

4 min read

2 września 1939r. żołnierze 9 Dywizji Piechoty stoczyli zacięty bój z wojskami niemieckimi. Najwięcej poległo w rejonie stacji kolejowej Klonowo. 

Po wojnie wszystkie odnalezione zwłoki poległych żołnierzy ekshumowano i pochowano w zbiorowej mogile. Pochowano tu także poległych żołnierzy z terenu Bysławia, Suchej i Trutnowa. Ogółem w mogile zbiorowej spoczywa 75 poległych żołnierzy Wojska Polskiego. W czasie ekshumacji udało się ustalić nazwiska 47 poległych.

W dniu 1 września br. o godz. 10:30 przy Kwaterze Poległych Żołnierzy w Klonowie odbyły się uroczystości upamiętniające 76. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.

Uroczystości rozpoczęły się od wspólnego odśpiewania Hymnu Państwowego w asyście pocztów sztandarowych Polskiego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych z  Tucholi, wystawionego przez Harcerzy z Hufca ZHP w Tucholi, Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Bysławiu, Gimnazjum im. Ks. Piotra Sosnowskiego w Bysławiu  i Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Lubiewie. Następnie Ks. Kanonik Roman Walkows odprawił nabożeństwo za poległych.

Wójt Gminy Lubiewo, wspominając poranek sprzed 76 laty wyraził swoją wdzięczność za obecność tak licznie zgromadzonych mieszkańców, a przede wszystkim dzieci i młodzieży, reprezentantów Kombatantów z nowym Prezesem Związku Panem Markiem Wolskim, który zastąpił na tym stanowisku Pana Jana Jaroszewskiego oraz Pani Eugenii Wojewody-Stefaniuk  z Gdyni
– córkę żołnierza, który poległ  2 września 1939r. i został pochowany właśnie
w kwaterze w Klonowie.

Słowa refleksji w kontekście II wojny światowej do dzisiejszej sytuacji geopolitycznej zgromadzonym przekazał Pan Jerzy Bogusławski – wice wójt Gminy Lubiewo. Podkreślił,  jak ważne, szczególnie obecnie gdy za naszymi granicami trwają działania wojenne, gdy fala uchodźców szuka schronienia, w krajach, w których  nie słuchać odgłosów wybuchów bomb, mają  znaczenie słowa „Pokój nie jest dany raz na zawsze”. Dany nam pokój trzeba pielęgnować każdego dnia, każde zło trzeba eliminować w jednostce i nie pozwolić na jego rozprzestrzenianie się, byśmy nigdy nie musieli doświadczyć gehenny działań wojennych.

Z uwagi na podeszły wiek po raz pierwszy na uroczystościach w Klonowie nie uczestniczył  p. Jan Jaroszewski, który  ukończył już 91 lat. Jednak zapewniał, że myślami był z zebranymi i w zaciszu domowym oddał hołd poległym.

Pan Jan Jaroszewski jest jednym z najstarszych kombatantów
z terenu powiatu tucholskiego. Za swoje zasługi i oddanie społeczne został Honorowym Obywatelem Tucholi.

Hołd poległym i wiązanki kwiatów złożyły delegacje:

 • Polskiego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych więźniów Politycznych z  Tucholi,
 • Mieszkańców Gminy Lubiewo reprezentowanych przez Wójta Gminy Lubiewo Michała Skałeckiego,
 • Rady Gminy Lubiewo reprezentowanej przez Przewodniczącego Rady Gminy Lubiewo Mirosława Winowieckiego oraz Radnej Hanny Urban,
 • pani Eugenia Wojewoda-Stefaniuk z Gdyni – córka żołnierza, który pochowany jest w kwaterze w Klonowie, poległ 2 września 1939r. wraz z mężem,
 • Mieszkańców sołectwa Klonowo
 • Społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół w Bysławiu,
 • Społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół w Lubiewie,
 • Dyrektora oraz nauczycieli Zespołu Szkół w Lubiewie
 • Dyrektora oraz nauczycieli Zespołu Szkół w Lubiewie
 • Społeczności szkolnej wraz z nauczycielami „Małej szkoły” w Klonowie,
 • Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska  w Klonowie
 • Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w  Zaciszu
 • Zakładu Komunalnego w Lubiewie z siedzibą w Bysławiu
 • ZPUH Janusz Kiedrowski
 • Banku Spółdzielczego Koronowo oddziału w Lubiewie
 • Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubiewo,
 • Nadleśnictwa Zamrzenica,
 • Stowarzyszenia Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Lubiewie,
 • Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów koła nr 5
  w Lubiewie.

Kolejnym punktem tej podniosłej uroczystości było odczytanie apelu poległych, którego ostatni fragment w brzmieniu „Do Was wołam! Rodacy i żołnierze polscy, którzy w 1939 roku stanęliście do walki w obronie Rzeczypospolitej. Marzenia, z którymi szliście do walki o niepodległość, dziś realizujemy my – Wasi dumni spadkobiercy. Kolejne pokolenia Polaków czerpią z Waszego etosu wzór patriotycznej postawy i oddania Ojczyźnie” winien być drogowskazem dla nas wszystkich.

Uroczystości uświetnił patriotycznym repertuarem chór  Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło nr 5 w Lubiewie „Stokrotki”.

Organizatorzy dziękują bardzo licznie zgromadzonym mieszkańcom Gminy za obecność, złożone kwiaty i znicze, chwilę zadumy.

KLONOWO. Uroczystości upamiętniające 76. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej

____________________

(red.)

Mat. nadesłane.

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook