5 sierpnia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Komunikacja publiczna? Nic się nie zmieni!

4 min read

Powiat tucholski szuka dialogu z marszałkiem województwa, dlatego dzisiaj doszło w Tucholi do spotkania poświęconego przywróceniu komunikacji kolejowej na liniach z których zniknęły pociągi.

Komunikacja publiczna? Nic się nie zmieni, no chyba, że starostwo zmieni nam województwo. Kuriozum stanowią powody postanowień marszałka, który: „…wsparcia w najbliższych wyborach, poszukać będzie sobie musiał w innych miejscach, od nas takiego nie otrzyma” – słyszymy w kuluarach. Widać wyraźnie, że sprawy zaszły za daleko. Ludzie są oburzeni.

8 stycznia br. w Książnicy Tucholskiej odbyło się spotkanie, na którym omówiono problemy związane z kolejowym transportem publicznym, powstałe w związku z rozwiązaniami wprowadzonymi przez Urząd Marszałkowski miedzy innymi na terenie naszego powiatu.

Gospodarzami spotkania byli Agnieszka Kłopotek Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Michał Mróz Starosta Tucholski.

W spotkaniu udział wzięli:

  • Przedstawiciele Województwa Kujawsko – Pomorskiego: Aneta Jędrzejewska Członek Zarządu, Jacek Chmarzyński Radny Sejmiku, Tomasz Moraczewski Dyrektor Departamentu Transportu,
  • Przedstawiciele Powiatu Tucholskiego: Dorota Gromowska Przewodnicząca Rady Powiatu, Andrzej Pruszak Radny, Zenon Poturalski Wicestarosta,
  • Jacek Brygman Wójt Gminy Cekcyn,
  • Maciej Rakowicz Wójt Gminy Jeżewo [online],
  • Stanisław Stosik Wójt Gminy Osieczna,
  • Daniel Kożuch Wójt Gminy Śliwice,
  • Przedstawiciele PKS Bydgoszcz sp. z o.o.

Lista obecności dostępna w Starostwie Powiatowym w Tucholi.

Przybyłych powitał Starosta Tucholski przypominając posunięcia wprowadzone przez Urząd Marszałkowski po wybuchu pandemii i wywołane tym niezadowolenia ze strony samorządów powiatowego i gminnych a przede wszystkim mieszkańców. Podkreślił fakt niekonsultowania z lokalnymi samorządami wprowadzanych zmian. Zmian bardzo drastycznych bo likwidujących połączenia. Przewodnicząca Rady Powiatu przedstawiła działania podejmowane przez Powiat Tucholski od przyjętego stanowiska przez Radę Powiatu po korespondencje kierowaną do Pana Marszałka podkreślając, że wszystko to pozostało bez jakiejkolwiek odpowiedzi.

Prowadząca spotkanie Pani Agnieszka Kłopotek podkreśliła duże niezadowolenie z obecnej sytuacji mieszkańców Powiatu Tucholskiego.

Następnie głos zabrała Pani Marszałek Aneta Jędrzejewska  wyjaśniając, że sytuacja ograniczenia przewozów wynikła z bardzo ograniczonego zapotrzebowania na przewozy wywołane pandemią oraz duży wzrost kosztów wynikający z nowych ofert przewoźników. Następnie przedstawiciele samorządu województwa przedstawili prezentację przypominającą ustawowe obowiązki świadczenia publicznego transportu. Pan Tomasz Moraczewski wskazywał na rozwiązujące, jego zdaniem  problem,  kursy autobusowe, dodając jednocześnie że to lokalne samorządy będą docelowo pokrywać koszty tych połączeń.

Pan Andrzej Pruszak zwrócił uwagę, że można by wydłużyć linię autobusową łącząca Łążek ze Świeciem do Śliwic. Dzięki czemu mieszkańcy Śliwic uzyskaliby połączenie do Laskowic i Świecia.

Pan Jacek Brygman w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę w szczególności na fakt nieprzeprowadzania jakichkolwiek konsultacji z gminami i powiatem w sprawie wprowadzanych ograniczeń i likwidacji połączeń. Podkreślił, że sytuacja taka nie miała miejsca przez ostatnie kilkanaście lat. Zadał również szereg szczegółowych pytań, na które jednak przedstawiciele UM nie udzielili odpowiedzi.

Pan Stanisław Stosik podkreślił, że mimo, iż jego gmina położona jest w sąsiednim województwie, to linie kolejowe 201 i 215 są dla jego mieszkańców bardzo istotne. Wnosi o ich uruchomienie po zakończeniu pandemii.

Pan Daniel Kożuch przypomniał, że Rada Gminy Śliwice również przyjęła stanowisko, wzywające Urząd Marszałkowski do przywrócenia połączeń na linii 201 i 215. Zaznaczył, że wprowadzona autobusowa komunikacja zastępcza na trasie Tleń – Lipowa – Wierzchucin, jest lepszym rozwiązaniem niż brak jakichkolwiek połączeń.

Spotkanie nie zakończyło się żadnymi ustaleniami rokującymi nadzieję na wznowienie przewozów na linii 201 oraz mglistymi zapewnieniami przywrócenia połączeń na linii 215 w momencie powrotu młodzieży do szkół.

W świetle braku  w chwili obecnej jakichkolwiek nadziei na satysfakcjonujące mieszkańców Powiatu Tucholskiego rozwiązania Rada i Zarząd Powiatu Tucholskiego informuje, że podtrzymuje swoje wszystkie swoje stanowiska wyrażane w roku 2020. Zapewniamy, że mimo braku woli, że strony Urzędu Marszałkowskiego prowadzić będziemy działania zmierzające do przywrócenia połączeń zapobiegających wykluczeniu komunikacyjnemu naszych mieszkańców oraz dostępności komunikacyjnej terenu Borów Tucholskich dla mieszkańców naszego województwa i terenów przyległych. Nie ma naszej zgody na tworzenie nowych połączeń autobusowych [to nie jest komunikacja zastępcza], które nikomu nie służą poza tworzeniem fikcji, że lepsze to niż nic.  Czas pandemii minie i musimy przygotować się na normalność, również w transporcie publicznym.


(red.)

tucholski.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook