4 sierpnia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

KOMUNIKATY STAROSTY TUCHOLSKIEGO

3 min read

W SPRAWIE ZAŁATWIANIA SPRAW W WYDZIALE BUDOWNICTWA I KOMUNIKACJI

W związku ze stanem epidemii  występującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i ograniczeniem całkowitych kontaktów z klientami sprawy w Wydziale Budownictwa i Komunikacji można załatwiać wyłącznie poprzez platformę ePUAP lub korespondencyjnie.

Składając wnioski bądź inna korespondencję prosimy o podanie numeru telefonu do kontaktu co może znacznie przyczynić się do usprawnienia załatwienia sprawy.

Kontakt do Referatu Komunikacji: tel. (52) 5590721, (52)5590707;

adres e-mail: komunikacja@tuchola.pl

Kontakt do Referatu Budownictwa – tel.  (52) 5590754, (52)5590718 i (52) 5590731.

e-mail: budownictwo@tuchola.pl

 

***

W SPRAWIE ZAŁATWIANIA SPRAW Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

 

W związku z wejściem w życie w dniu 1. kwietnia br. dalszych obostrzeń związanych z panującą pandemią koronawirusa, informuję o sposobie załatwiania spraw z zakresu geodezji i kartografii w Starostwie Powiatowym w Tucholi. Wypisy z rejestru gruntów i budynków,  kopie map oraz innych materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego wydawane są na wnioski, których formularze są dostępne tutaj. Wskazanie we wniosku adresu poczty elektronicznej znacznie przyspieszy załatwienie sprawy.

Wypełniony i podpisany wniosek należy przesłać w formie skanu drogą elektroniczną na adres: teresa.szoltun@tucholski.pl, albo wydrukowany i podpisany – w formie papierowej – wrzucić do skrzynki podawczej przed siedzibą Starostwa lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola.

Po przygotowaniu zamówionych materiałów, zleceniodawca otrzyma drogą elektroniczną dowód obliczenia opłaty z kwotą do zapłacenia na wskazane konto. Po wniesieniu opłaty zleceniodawca przesyła na adres teresa.szoltun@tucholski.pl kopię dowodu wpłaty. Niezwłocznie po wpływie tej informacji, zamówione materiały wraz z oryginałem dowodu obliczenia opłaty zostaną wysłane pocztą tradycyjną na wskazany adres.

Wszelkich informacji na temat zamówień na materiały udziela się pod numerem telefonu: 52 5590715.

Podobny tryb postępowania obowiązuje przy zgłoszeniach prac geodezyjnych i kartograficznych (formularz zgłoszenia tutaj [http://bippowiat.tuchola.pl/?cid=916], telefon kontaktowy: 52 5590715, adres poczty elektronicznej: podgik@tuchola.pl) oraz uzgadnianiu sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (formularz uzgodnienia tutaj – telefon kontaktowy: 52 5590719, adres poczty elektronicznej: zudp@tuchola.pl).

Uwaga! Wstrzymany do odwołania jest osobisty odbiór zamówionych materiałów.

***

Zapraszamy na naszą stronę biuletynu informacji publicznej http://bippowiat.tuchola.pl gdzie można uzyskać aktualne informacje dot. załatwiania innych spraw w naszym urzędzie.

Zgodnie z art. 15 zzs iust.1  ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych form zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów – nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

W tym czasie więc znacznemu ograniczeniu ulegnie terminowość i sposób załatwienia spraw co jest związane z obowiązkiem zachowania gwarancji i uprawnień stron prowadzonych postępowań w szczególności zaś brak możliwości skutecznego doręczenia wydawanych aktów administracyjnych w okresie  wprowadzonego stanu epidemii.

 

  Starosta Tucholski

     Michał Mróz


(red.)

Na pdst. tucholski.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook