8 maja 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

KONFERENCJA PT. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” (aktualizacja – film)

3 min read

Standardy w Pomocy

Lata 90  poprzedniego stulecia to okres burzliwych zmian w Polsce spowodowanych reformami gospodarczymi. Ich wynikiem były istotne zmiany społeczne, ale wzrosło też bezrobocie i ubóstwo. Instytucje pomocy społecznej łagodziły skutki reform gospodarczych. Do dziś jednak brakuje profesjonalnych, kompleksowych rozwiązań instytucjonalnych, które modernizowałyby system pomocy i integracji społecznej.

W odpowiedzi na tę potrzebę Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zainicjowało projekt„Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”. Do współpracy zaproszono jedenastu partnerów – organizacje pozarządowe,  działające w polu szeroko rozumianej polityki społecznej.

Celem projektu jest podniesienie profesjonalizmu i zwiększenie skuteczności instytucji pomocy i integracji społecznej w rozwiązywaniu problemu wykluczenia społecznego. Cel ten ma być osiągnięty poprzez stworzenie, przetestowanie oraz wdrożenie odpowiednich standardów instytucji i usług pomocy oraz integracji społecznej.

Tym i wielu innym problemom poświęcono dzisiaj konferencję pt. „Razem możemy więcej”. Nie mamy najmniejszych wątpliwości, co do tego, że ten projekt jest kapitalnym pomysłem, który skonstruowano tak, aby służył wyjątkowej grupie bardzo wrażliwych ludzi. Przy umiejętnym postępowaniu władz, stowarzyszeń i innych grup, projekt odniesie sukces i w to wierzymy, zwłaszcza po tym, kiedy konferencja rozpoczęła się w tak wyjątkowy sposób. Świetne wystąpienie pani starosty Tucholi poprzedził wyjątkowy popis.

Kolejne chwile wypełniły interesujące prelekcje ilustrowane specjalnie przygotowanymi prezentacjami. Uczestnicy konferencji otrzymali bardzo dobrze przygotowane materiały, które prócz tego, że stanowiły świetne notatki, umożliwiały wprowadzanie własnych zapisów.

Bardzo dobrym pomysłem było zaproszenie przedsiębiorców, to właśnie oni stanowią kluczowe ogniwo działania, we wprowadzaniu ludzi wymagających wsparcia do wejścia  w samodzielne życie, bez najmniejszych kompleksów.

Poznajmy szczegóły spotkania…

1)              „Współpraca w ramach pomocy społecznej”

 

Moderator – Katarzyna Bronikowska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej,

Prelegent –  Mirosława Zielony – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie,

Prelegent – Marcin Tylman – Pracownik Socjalny w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowem.

 

2)              „Człowiek niepełnosprawny we współczesnym świecie. Świat moimi oczami”

 

Moderator – Angelika Koślińska – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tucholi,

Prelegent – dr Małgorzata Karwowska – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Zakład Pedagogiki Specjalnej i Logopedii w Bydgoszczy,

Prelegent – Andrzej Ofczyński – Prezes Stowarzyszenia Sportu
i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Triumf Start Bydgoszcz.

 

3)              „Praca na rzecz rodziny”

 

Moderator – Anna Liegmann – Dyrektor Domu Dziecka w Tucholi,

Prelegent – Anna Kłos – doradca merytoryczny w Zadaniu 2 projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej,

Prelegent –  Anna Dunajska – Koordynator usług pomocy społecznej
w projekcie pilotażowym w Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Gdańsku.

 _______________________________________________

Podobne spotkania godne są najwyższego uznania, ponieważ prócz wiary w lepsze jutro osób skrzywdzonych przez los, dają nadzieję na to, że właśnie wchodzimy w zupełnie inny etap postrzegania problemów ludzi, których problemów nie tak dawno jeszcze nie dostrzegano. To się nareszcie zmienia, a oczywistością jest to, że to tacy sami ludzie jak my, tylko bardziej wrażliwi.

(red.)

Wykorzystano treści z witryny standardywpomocy-tuchola.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook