15 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Konkurs „Senior+”

2 min read

Ruszyła edycja 2017 otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na jego realizację 30 mln zł.

W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.

W pierwszym przypadku będzie to 300 tys. zł dla Dziennego Domu „Senior+” oraz 150 tys. zł dla Klubu „Senior+”. Już istniejące Dzienne Domy „Senior+” mogą otrzymać do 300 zł, zaś  Kluby „Senior+” do 200 zł na utrzymanie jednego miejsca.

Na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku przewidziano nie więcej niż 250 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 125 tys. zł w przypadku Klubu „Senior+”. Natomiast jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” nie może być wyższa niż 80 tys. zł, a w przypadku Klubu „Senior+” wyższa niż 25 tys. zł.

Wymagany finansowy wkład własny wynosi:

  • 20% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 1,
  • minimum 60% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 2.

Ofertę w formie papierowej należy przesłać listem poleconym do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest lub będzie placówka „Senior+”). Oferty w postaci elektronicznej należy przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP. Oferta może być opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta złożona w postaci elektronicznej jest równoważna ofercie złożonej w postaci papierowej. Ofertę można również złożyć osobiście.

Oferty składa się w terminie do 13 marca 2017 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Przed upływem terminu składania ofert, stosownych wyjaśnień dotyczących programu udziela:

  1.  Departament Polityki Senioralnej w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9.00 – 12.00, pod nr tel.: 22 661 18 80.
  2. Wydział Polityki Społecznej od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 pod nr tel.: 52 34 97 261 lub 52 34 97 680.


Dokumenty do pobrania oraz szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o konkursie

UWAGA!!! w przypadku ofert składanych w module I (utworzenie lub wyposażenie placówki) do oferty należy wraz z programem inwestycyjnym załączyć kalkulację kosztów w układzie paragrafowym.

W dokumencie – Oświadczenie o kwalifikowalności VAT należy podać następujący numer rachunku Wojewody: Narodowy Bank Polski 89 1010 1078 0074 0313 9135 0000


bydgoszcz.uw.gov.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook