14 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Konsultacje strategii województwa 2020+

2 min read

rzecznikJeszcze miesiąc pozostał na nadsyłanie uwag i opinii w ramach konsultacji społecznych projektu strategii rozwoju województwa do roku 2020. Dokument wskazuje zasadnicze cele modernizacyjne i kierunki modernizacji regionu. Kolejne spotkanie konsultacyjne odbyło się wczoraj (17 czerwca) we Włocławku. Uchwalenia strategii przez sejmik spodziewamy się we wrześniu.

– Jako priorytety polityki rozwojowej przyjęliśmy konkurencyjną gospodarkę, modernizację wsi i miast, silną metropolię i nowoczesne społeczeństwo. To wybór dokonany w oparciu o twarde kryterium konieczności, uwzględniający możliwości i szanse – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Priorytety rozpisane są na osiem celów strategicznych:

  • dostępność (komunikacyjno-transportowa)
  • aktywne społeczeństwo i sprawne usługi (społeczne)
  • gospodarka i miejsca pracy
  • innowacyjność
  • nowoczesny sektor rolno-spożywczy
  • bezpieczeństwo
  • sprawne zarządzanie
  • tożsamość i dziedzictwo.

Wśród planowanych przedsięwzięć o kluczowym dla regionu znaczeniu dokument wymienia między innymi budowę dróg ekspresowych; transportowe wykorzystanie sieci dróg wodnych; integrację transportu publicznego województwa; stworzenie regionalnych standardów dostępności usług społecznych i regionalnych standardów nauczania; wykreowanie regionalnej agencji innowacyjności i programu komercjalizacji badań naukowych; zbudowanie kujawsko-pomorskiego klastra produkcji żywności i przyjęcie wspólnego znaku towarowego dla żywności produkowanej na Kujawach i Pomorzu.

Pierwszy rozdział dokumentu zawiera deklarację ideową dotyczącą projektowanej modernizacji, treść drugiego i trzeciego rozdziału wskazuje strategiczne cele modernizacyjne i kierunki działań które należy podjąć w celu ich osiągnięcia, rozdziały czwarty, piąty i szósty informacje dotyczące systemów wdrażania i monitorowania oraz odniesienia do najważniejszych aspektów życia społecznego.
Prace nad strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 2014 – 2020, naszym najważniejszym dokumentem planistycznym na najbliższe siedem lat, połączone z szeroko zakrojonymi konsultacjami społecznymi, trwają od kwietnia 2012. W ramach wstępnych konsultacji swoje dezyderaty zgłaszały lokalne, gminne i powiatowe społeczności. Z materią zmagały się również zespoły społeczno-eksperckie, które przedstawiły własne wnioski. Na koniec nad kształtem poszczególnym zapisów pracował powołany przez marszałka województwa zespół redakcyjny.
Konsultacje opracowanego już dokumentu ruszyły 3 czerwca i potrwają do 15 lipca. Uwagi i opinie należy składać na formularzu konsultacji społecznych dostępnym  TUTAJ oraz w siedzibie urzędu i przedstawicielstwach. Formularze prosimy przesyłać na adresstrategia@kujawsko-pomorskie.pl albo na adres Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Planowania Regionalnego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń. Więcej o konsultacjach tutaj.

  • Projekt strategii 2020+ tutaj.
  • Program dzisiejszej konferencji tutaj.

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowski 

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook