4 sierpnia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Kontynuacja realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

3 min read

Powiat Tucholski w roku 2018 kontynuuje realizację pilotażowego programu  „Aktywny samorząd”, którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osoby niepełnosprawnej w życiu społecznym i zawodowym. Środki na realizację programu pochodzą z PFRON.  Składa się on z dwóch modułów.

 

W 2018 roku w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” realizowane będą następujące formy wsparcia:
Moduł I:
Obszar A Zadanie 1
– pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module I:
1. Obszar A:
a. Zadanie 1:
 znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 dysfunkcja narządu ruchu,
b. Zadanie 2:
 znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 wiek aktywności zawodowej,
 dysfunkcja narządu ruchu,
2. Obszar B:
 znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
3. Obszar C:
a. Zadanie 2:
 znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
b. Zadanie 3 i 4:
 stopień niepełnosprawności,
 wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
2. Obszar D:
 znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 aktywność zawodowa,
 pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.
2. Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II:
1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
2. nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Szczegółowe zasady dostępne tutaj

 

Harmonogram realizacji projektu:

01.03.2018    –     Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków w ramach Modułu II

09.04.2018    –     Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków w ramach Modułu I

30.03.2018     –     Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach aktualnego roku szkolnego/akademickiego, Moduł II

30.08.2018    –     Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach Modułu I

01.09.2018    –      Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków w ramach Modułu II

10.10.2018     –      Termin  zakończenia przyjmowania wniosków w ramach Modułu II

15.04.2019      –      Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu (w odniesieniu do wniosków złożonych w 2017 r.)

 

 

Więcej informacji o programie udzielają:

Natalia Kamecka (pokój 011), Tel. 525592018

Przemysław Zysnarski (pokój 011), Tel. 525592018

Druki wniosków  dostępne są w siedzibie PCPR oraz w zakładkach z prawej strony. Wypełnione wnioski można składać osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi lub przesłać listownie na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola


pcprtuchola.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook