4 sierpnia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa tematem przewodnim konferencji w Szczytnie

2 min read

5 października 2017 r. po zakończeniu uroczystej inauguracji roku akademickiego 2017/2018 w policyjnej uczelni miała miejsce konferencja naukowa pn. „Wizerunek służby – tradycja, współczesność, przyszłość” skierowana głównie do przedstawicieli służb podległych i nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych oraz władz samorządowych. W spotkaniu udział wziął Starosta Tucholski -Michał Mróz oraz Jerzy Kowalik – Członek Zarządu Powiatu Tucholskiego.

Przewodniczącym komitetu naukowego konferencji był ks. prof. zw. dr hab. Edward Wiszowaty — kapelan Uczelni.

Pierwsza część konferencji skupiała się na tematyce związanej z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa. Podsumowania pierwszego roku funkcjonowania Mapy dokonał Pan Minister Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Cele Mapy Zagrożeń to przede wszystkim:

  • ma ona być platformą wymiany informacji o zagrożeniach pomiędzy Policją a społecznościami lokalnymi;
  • odzwierciedlanie zagrożeń już dostrzeżonych i zarejestrowanych przez służby;
  • wskazywanie zagrożeń dostrzeżonych przez obywateli – aktywizacja społeczności lokalnych;
  • umożliwienie oceny i optymalizacji dotychczasowych struktur organizacyjnych Policji;
  • umożliwianie „weryfikacji” publikowanych przez ośrodki badań opinii publicznej ocen poczucia bezpieczeństwa obywateli z analizami/danymi własnymi Policji.

Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk przedstawił z kolei charakterystykę nanoszonych zagrożeń i ich wpływ na bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Swoje wystąpienia w przedmiotowym obszarze zaprezentowali również m.in. nadinsp. Jan Lach – Zastępca Komendanta Głównego Policji oraz Komendanci Wojewódzcy Policji w Białymstoku – nadinsp. Daniel Kołnierowicz oraz w Gdańsku – insp. Jarosław Rzymkowski, Komendant Stołeczny Policji insp. dr Rafał Kubicki, a także Koordynator Krajowy Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa mł. insp. Dariusz Prządka – radca Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP.

Druga część konferencji, miała charakter typowo naukowy, a w jej trakcie zaprezentowano referaty nt.  etosu funkcjonariusza, etycznego przywództwa przełożonego, form kształtowania przywództwa w formacjach umundurowanych, wizerunku dzielnicowego w nowoczesnej formacji policyjnej, kreowania wizerunku Policji podczas spotkań edukacyjno-profilaktycznych, Policji Państwowej w XX-leciu międzywojennym oraz uniwersalnej wartości etosu zawodowego w Policji Państwowej II Rzeczypospolitej.

Dopełnieniem konferencji była wystawa zorganizowana przez Biuro Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji „Policja Państwowa 1919-1939”.


(red.)

wspol.edu.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook