29 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Kujawsko-pomorskie zrewitalizuje dworzec w Tucholi? Cuda się zdarzają…

3 min read

Sprawa popadania tucholskiego dworca w ruinę, nie od dzisiaj wzbudza kontrowersje wśród mieszkańców Tucholi. Być może, jest to po części wina wandali, ale to wyłącznie jedna z możliwości. Praktycznie od 25 lat, nikt nie przejmuje się stanem zarówno budynku dworcowego, jak i urządzeń pomiędzy samą stacją, a nastawnią, położoną w pobliżu przejazdu kolejowego, przy trasie do Bydgoszczy. Jeżeli spraw tych się nie połączy, sama próba odrestaurowania budynku dworca, jak i jego obejścia, nie ma najmniejszego sensu. Aby tego dokonać, potrzeba dobrej woli wielu niezainteresowanych wydawaniem pieniędzy w tej sprawie stron. Póki, co stan mamy taki, czyli żaden i zupełnie bezwiednie nasuwa się tylko jedno porównanie – „gadanie o dworcu” ma więcej sensu, niż o legendarnej tucholskiej obwodnicy, której każda władza boi się jak ognia i jak tylko może, problem albo tuszuje, albo spycha na plan dalszy. Prawdopodobnie tym razem mieszkańcy Tucholi nie odpuszczą, co w efekcie zaprocentuje brakiem reelekcji, obecnych władz  w najbliższych wyborach.

Województwo kujawsko-pomorskie ogłosiło przetarg na opracowanie koncepcji rewitalizacji dworca kolejowego w Tucholi wraz z placem dworcowym i terenami przyległymi. Władze województwa upatrują szansę dla dworca w pilotażowym projekcie “Inter-Regio-Rail”.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji rewitalizacji dworca kolejowego w Tucholi wraz z placem dworcowym i terenami przyległymi w ramach projektu pn. „INTER-Regio-Rail – Redukcja barier w dostępie do transportu kolejowego”. Koncepcja powinna uwzględniać następujące cele:

 • rewitalizacja obszaru stacji kolejowej z uwzględnieniem historycznego charakteru obiektu;
 • likwidacja barier architektonicznych i innych utrudnień w korzystaniu z dworca kolejowego i autobusowego przez osoby z dysfunkcjami w poruszaniu się (osoby starsze, niepełnosprawne, z wózkami dziecięcymi, podróżni z większym bagażem, rowerzyści, obcokrajowcy);
 • polepszenie dostępności obiektu związaną z obsługą podróżnych, w tym z informacją pasażerską i turystyczną,
 • polepszenie komunikacji obszarów miasta poprzez lepsze powiązanie dworca z resztą miasta,
 • uzyskanie korzyści z terenów dziś zamrożonych i mało perspektywicznych,
 • poprawa ładu przestrzennego,
 • podniesienie standardu i atrakcyjności nieruchomości,
 • optymalne zagospodarowanie obszarów w tym do wykorzystania komercyjnego z uwzględnieniem popytu na dane usługi,
 • likwidacja chaosu przestrzennego i estetycznego, 3
 • utworzenie powiązań dworca kolejowego i autobusowego z pobliskimi obiektami, w szczególności z zabytkowym centrum miasta, obiektami Użyteczności publicznej i placówkami oświatowymi maksymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej,
 • zwiększenie wartości rynkowej nieruchomości,
 • optymalna korelacja możliwości architektoniczno-przestrzennych z popytem rynku,
 • zmniejszenie kosztów bieżącego utrzymania obiektu poprzez zmniejszenie zużycia i strat energii,
 • efektywne wykorzystanie szans i eliminacja zagrożeń wynikających z lokalizacji nieruchomości,
 • zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych.

Realizacja zamówienia ma nastąpić do 30 czerwca 2013 roku. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

________________________

http://www.rynek-kolejowy.pl/35735/Kujawskopomorskie_zrewitalizuje_dworzec_w_Tucholi.htm

Fot. Grzegorz W. Tężycki, commons.wikimedia.org, GNU FDL

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook