28 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

KURS Instruktora Ratownictwa Wodnego

2 min read

To bardzo ciekawa propozycja dla tych, którzy poszukują zajęcia w porze letniej i nie tylko. Jest okazja, aby w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowym WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Borównie (k/Bydgoszczy) od 5 – 13 maja zyskać stosowne uprawnienia.

Instruktorem Ratownictwa Wodnego w myśl Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku, w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym, jest osoba, która:

1. Weźmie udział w szkoleniu instruktorów (co najmniej 38 – godzinnym).

2. Zaliczy egzamin praktyczny dla instruktorów, polegający na przeprowadzeniu:
symulowanej akcji ratowniczej, przy użyciu sprzętu wykorzystywanego do ratownictwa wodnego, do osoby tonącej aktywnej na odległości co najmniej 10 m i głębokości co najmniej 1,60 m
symulowanej akcji ratowniczej, przy użyciu sprzętu wykorzystywanego do ratownictwa wodnego, do osoby tonącej pasywnej na odległości co najmniej 80 m i głębokości co najmniej 1,60 m,
20-minutowych zajęć teoretycznych dla grupy co najmniej pięcioosobowej na temat określony przez komisję, z zakresu objętego ramowym programem szkolenia ratowników wodnych,
20-minutowych zajęć praktycznych z grupą co najmniej pięcioosobową na temat określony przez komisję, z zakresu objętego ramowym programem szkolenia ratowników wodnych.

3. Jeśli nie jest ratownikiem wodnym – zaliczy egzamin praktyczny (identyczny jak egzamin na stopień ratownik wodny).

Zgodnie z przywołanym wyżej Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku, w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym, ustala się następujące zasady szkolenia instruktorów:

1. Do udziału w kursie można zakwalifikować osobę pełnoletnią.
2. Otrzymanie zaświadczenia jest poprzedzone udziałem w kursie, zrealizowanym zgodnie z przywołanymi aktami prawa, po pozytywnym zaliczeniu wszystkich, wymaganych elementów.
3. Kursy dla instruktorów realizowane są wyłącznie w formie stacjonarnego turnusu szkoleniowego.
4. Kandydaci na instruktorów są zobowiązani do:
wypełnienia formularza zgłoszeniowego, oraz oświadczenia o stanie zdrowia
5. Udział w zajęciach jest obowiązkowy.
6. Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy otrzymują stosowne zaświadczenie

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/236625043744559/


(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook