13 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Kwatera poległych żołnierzy w Klonowie

2 min read

Zakończyła się realizacja inwestycji pn. Przebudowa ogrodzenia mogiły zbiorowej z okresu II wojny światowej w Klonowie” dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pozytywna ocena złożonego o dofinansowanie wniosku przyniosła efekt w postaci uzyskania dotacji w wysokości 34 548,00zł, stanowiącej 80% kosztów zadania. Pozostałe środki w wysokości 9 208,02zł zostało przekazane z budżetu Gminy Lubiewo.

W lipcu przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy. Na wysłane zapytanie cenowe do trzech przedsiębiorców zajmujących się produkcją i montażem tego rodzaju ogrodzeń, ofertę złożył tylko p. Andrzej Martin z Lubiewa. Zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec października br.

Inwestycja zakładała rozbiórkę istniejącego ogrodzenia, niwelację terenu i budowę nowego ogrodzenia o łącznej dł. 204,3mb, w tym: na dł. 46,30mb wykonanie 19 przęseł z profili stalowych zamkniętych, a na długości 158mb wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych z prętów stalowych ocynkowanych.

Partnerami projektu byli: Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo n. Brdą „Klon”, Ochotnicza Straż Pożarna w Klonowie oraz Szkoła Podstawowa w Lubiewie. Rolą partnerów była nieodpłatna pomoc w zakresie rozbiórki istniejącego ogrodzenia, oczyszczenia terenu z zakrzaczeń, zabezpieczenia podczas prac i wykonania dokumentacji fotograficznej.

Przypomnijmy, w Klonowie,  w dniu 2 września 1939r. żołnierze 9 Dywizji Piechoty stoczyli zacięty bój z wojskami niemieckimi. Najwięcej  żołnierzy poległo w rejonie stacji kolejowej Klonowo. Po wojnie wszystkie odnalezione zwłoki żołnierzy ekshumowano i pochowano w zbiorowej mogile. Pochowano tu także żołnierzy z terenu Bysławia, Suchej i Trutnowa. Ogółem w mogile zbiorowej spoczywa 75 poległych żołnierzy Wojska Polskiego. W czasie ekshumacji udało się ustalić nazwiska 47 poległych.

Przez długie powojenne lata było to miejsce tylko symbolicznie oznaczone. W latach siedemdziesiątych społeczeństwo wspólnie z władzami gminy postanowiło uszanować to miejsce poprzez ufundowanie pomnika, ogrodzenie terenu i nasadzenie drzew. Pomnik wraz z ogrodzeniem wykonano w roku 1977. W kolejnych latach wzbogacano to miejsce poprzez gruntowną renowację pomnika (2003), wykonanie kutej bramy i furtki (2005), odrestaurowanie zbudowanej w 1957r. kapliczki z figurą św. Rocha (2005), wykonanie utwardzenia z kostki polbrukowej podejścia pod pomnik od drogi powiatowej (2009), itp.

Przez lata, z małego symbolicznego miejsca pamięci powstało piękne, otoczone drzewami miejsce, godne pochowanych tam bohaterów. Realizacja tej inwestycji ma na celu zabezpieczenie miejsca pamięci pochowanych w mogile zbiorowej żołnierzy polskich poległych w okresie II wojny światowej.

W okresie zimowym przygotujemy koncepcję zagospodarowania ogrodzonego terenu pod względem usunięcia części starych zakrzaczeń oraz nasadzenia nowych drzew, roślin ozdobnych oraz posiania trawy wzdłuż ogrodzenia.


Wioletta Szymczak

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook