25 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

LII sesja Rady Miejskiej w Tucholi

1 min read

3 lipca 2018r. – wtorek –  w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się LII sesja Rady Miejskiej w Tucholi.

Początek sesji o godz. 900

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza  sesji.
4. Składanie wniosków i interpelacji.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tuchola.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Tuchola dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa samorządowego pomiędzy Gminą Tuchola a Powiatem Tucholskim w celu realizacji projektu rozbudowy ul. Budowlanej i ul. Plaskosz w Tucholi.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Tuchola porozumienia z Powiatem Tucholskim w zakresie powierzenia Gminie Tuchola prowadzenia zadania polegającego na rozbudowie ul. Budowlanej i ul. Plaskosz w Tucholi w zakresie zarządzania drogą publiczną.
9. Wolne wnioski.
10. Udzielanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas sesji.
11. Sprawy bieżące.
12. Zakończenie.

Załączniki

 


(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook