28 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Lokalna Grupa Działania rozpoczyna rekrutację do projektu pn.: „Kurs tkania produktów sieciowych”

2 min read

Projekt jest realizowany we współpracy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”, Stowarzyszenia Gospodarstw Agroturystycznych „Bory Tucholskie”.

Celem kursu jest wyposażenie przedstawicieli obiektów turystycznych i instytucji działających na rzecz rozwoju turystyki w umiejętności współpracy przy tworzeniu, promocji i sprzedaży sieciowych produktów turystycznych.

W celu poznania potrzeb uczestników kursu, przeprowadzona zostanie diagnoza indywidualnych kompetencji poszczególnych osób, która będzie podstawą do przygotowania szczegółowego programu warsztatów. Umożliwi to położenie nacisku na te kompetencje społeczne, w zakresie których stwierdzone zostaną deficyty.

Założono, że w wyniku realizacji projektu powstanie co najmniej 5 turystycznych produktów sieciowych, które zostaną zaprezentowane podczas ostatniego dnia kursu na Mini Targach Turystycznych Produktów Sieciowych.

Zasady rekrutacji:

Do udziału w kursie zapraszamy właścicieli wiejskich obiektów turystycznych z terenu Borów Tucholskich, w województwie kujawsko-pomorskim oraz przedstawicieli organizacji i instytucji działających na rzecz rozwoju turystycznego regionu.

Aby wziąć udział w projekcie należy do 29.02.2016 r. zgłosić pisemną chęć uczestnictwa w projekcie na stosownym formularzu (formularz można pobrać na stronie www.lgd.borytucholskie.pl) i przesłać na adres: tuchola@kpodr.pl lub dostarczyć (przesłać) do Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Tucholi ul. Przemysłowa 2, 89-500 Tuchola (tel. 52 334 86 50).

Spośród przesłanych zgłoszeń Komisja Rekrutacyjna wybierze osoby, które zostaną zaproszone na rozmowę, podczas której kandydat uzasadni potrzebę swojego uczestnictwa w projekcie.

Podczas oceny kandydatów brane będą pod uwagę następujące kryteria:

  • Przydatność obiektu/instytucji/podmiotu w budowaniu turystycznego produktu sieciowego.
  • Dotychczasowa współpraca w zakresie turystyki z innymi obiektami/instytucjami/podmiotami.
  • Wskazanie obiektu/instytucji/podmiotu przez innych kandydatów.
  • Motywacja do uczestnictwa w projekcie i współpracy z innymi podmiotami

Do udział w projekcie Komisja Rekrutacyjna wybierze 25 osób. Każdy uczestnik, zgodnie z  deklaracją uczestnictwa w projekcie, zobowiąże się do aktywnego udziału w 7 wyznaczonych dniach szkoleniowych. Organizator natomiast zapewni realizację programu szkolenia zgodnie z harmonogramem, wyżywienie i nocleg dla uczestników kursu.

Kurs odbędzie się na terenie Borów Tucholskich i składał się będzie z 4 zjazdów: I – trzydniowy, II i III – jednodniowy, IV – dwudniowy. Dokładne terminy zjazdów zostaną ustalone po zakończeniu procedury zapytań ofertowych.

Tematyka warsztatów będzie obejmowała następujące zagadnienia: turystyczny produkt sieciowy, formalno-prawne aspekty współpracy, tworzenie narzędzi i schematów współpracy, kompetencje psycho-społeczne, rola i mechanizmy podnoszenia samooceny, twórczość i jej rola w przedsiębiorczości, zasady aranżacji wnętrz w obiektach turystycznych.

___________________

(red.)

Mat. tuchola.pl

Fot. TOKiS – PRESS

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook