5 sierpnia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Lubiewo: Dotacje dla organizacji pozarządowych

4 min read

Zakończono procedurę oceny wniosków złożonych w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych ogłoszonego przez Wójta Gminy Lubiewo. W roku 2016 Gmina Lubiewo przeznaczyła  na realizację projektów łącznie  57 000,00zł., w tym na :

·        Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 25 000 zł – zostało złożonych osiem ofert. Jeden oferent (spoza Gminy Lubiewo) nie uzupełnił stwierdzonych braków formalnych, w związku z tym oferta nie podlega rozpatrzeniu. Pozostali oferenci wnioskowali łącznie o kwotę 34 258,00zł. Rozdysponowano wszystkie dostępne środki tj. 25 000,00zł – szczegóły w tabeli poniżej.

·        Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, podtrzymywania i upowszechniania tradycji, kultury oraz pielęgnowania polskości

i świadomości obywatelskiej 25 000 zł. – zostało złożonych siedem ofert na łączną kwotę 25 670,00zł. Rozdysponowano wszystkie dostępne środki tj. 25 000,00zł – szczegóły w tabeli poniżej.

·        Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom – 3 000 zł  – została złożona jedna oferta na kwotę 1350,00zł. Przyznano wnioskowaną kwotę w całości – szczegóły w tabeli poniżej.

·        Promocja i profilaktyka zdrowia – 1 000,00zł – została złożona jedna oferta na kwotę 800,00zł. Przyznano wnioskowaną kwotę w całości – szczegóły w tabeli poniżej.

  • Organizacja imprez integracyjnych i współuczestnictwo w imprezach tego rodzaju oraz promowanie innych form wsparcia, w tym organizacji wypoczynku dla mieszkańców Gminy Lubiewo, ze szczególnym uwzględnieniem udziału osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie i niezaradnych życiowo – 1 500 zł – nie została złożona żadna oferta.
  • Promocja i organizacja wolontariatu – 1.500 zł – nie została złożona żadna oferta.

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2016 na realizację zadań publicznych

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Lp Nazwa oferenta Nazwa zadania Całkowity koszt zadania

w zł

Wnioskowana kwota dotacji

w zł

Wysokość przyznanego dofinansowania
Bysławski Klub Piłkarski
ul. 13 Lutego 46F, 89-510 Bysław
Piłkarskie Hobby 8.976,00 zł 8,004,00 zł 5.738,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy przy ZS w Bysławiu „KADET” Ze sportem przez życie 2.600,00 zł 2.000,00 zł 1.330,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Smyk” przy Zespole Szkół w Bysławiu Nasz UKS  w świat sportu zaprasza 3.662,00 zł 2.600,00 zł 2.000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy Grom w Lubiewie ul. Wojska Polskiego 16, 89-526 Lubiewo Młodzież na sportowo 6.554,00 zł 5.754,00 zł 2.732,00 zł
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo ,,BORY”

89-526 Lubiewo,

ul. Hallera 9

„IX Ogólnopolski Ekologiczny
Bieg Szlakiem Trzech Wież nad Borami”
22.100,00 zł 6.000,00 zł 5.000,00 zł
Akademia Piłkarska Gminy Lubiewo

89-510 Bysław

Bysław 57d

„Jesteśmy mali, ale będziemy wielcy” – Akademia Piłkarska Gminy Lubiewo 18.765,00 zł 9.900,00 zł 8.200,00 zł
  62.657,00 34.258,00 25.000,00 zł

 

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2016 na realizację zadań publicznych

w zakresie podtrzymywania tradycji, pielęgnowania polskości oraz świadomości obywatelskiej i kulturowej – wzrostu aktywności społecznej w środowisku wiejskim,
w tym organizacji imprez kulturalnych.

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania Całkowity koszt zadania

w zł

Wnioskowana kwota dotacji

w zł

Wysokość przyznanego dofinansowania
1. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło nr 6 Bysław „Bory Tucholskie – Podlasie – co nas łączy a co nas dzieli”. 17.660,00zł 5.000,00 zł 5.000,00 zł
2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Zarząd Koła Nr 5 Lubiewo

Seniorzy promują
i poznają kulturę regionalną.
23.680,00zł 4.920,00 zł 4.920,00 zł
3. Stowarzyszenie Gminna Rada kół Gospodyń Wiejskich w Lubiewie Promocja dziedzictwa kulinarnego Borów Tucholskich 4.684,00 zł 3.000,00 zł 3.000,00 zł
4. Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo n/Brdą „Klon” Klonowo Starsi wiekiem, młodzi duchem. 4.145,00 zł 2.800,00 zł 2.800,00 zł
5. Stowarzyszenie Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Lubiewie Powrót do korzeni obchody Nocy Świętojańskiej. 3.500,00 zł 3.150,00 zł 2.750,00 zł
6. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bysławek „OdNowa”

 

XII Ogólnopolski Borowiacki Festiwal Orkiestr Dętych  – Bysławek 2016 16.870,00 zł 6.000,00 zł 5.730,00 zł
7. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bysławek „OdNowa”

 

Międzypokoleniowe spotkanie Bożonarodzeniowe 1.400,00 zł 800,00 zł 800,00 zł
8.   71.939,00zł 25.670,00 25.000,00zł

 

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2016 na realizację zadań publicznych

w zakresie  przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom.

 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania Całkowity koszt zadania

w zł

Wnioskowana kwota dotacji

w zł

Wysokość przyznanego dofinansowania
1. Polski Komitet Pomocy Społecznej  Zarząd Gminny
89-526 Lubiewo
IX Uczestnictwo w festynie z okazji Dnia Dziecka organizowanego przez Caritas i Prezydenta Torunia 1 860,00 zł 1.350,00 zł 1.350,00 zł
  1 860,00 zł 1.350,00 zł 1.350,00 zł

 

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2016 na realizację zadań publicznych

w zakresie promocja i profilaktyka zdrowia

 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania Całkowity koszt zadania

w zł

Wnioskowana kwota dotacji

w zł

Wysokość przyznanego dofinansowania z budżetu gminy w zł
1. Polski Komitet Pomocy Społecznej  Zarząd Gminny
89-526 Lubiewo

 

 Dobre żywienie warunkiem zdrowia – warsztaty kulinarne 1.050,00 zł 800,00 zł 800,00 zł
  1.050,00 zł 800,00 zł 800,00 zł

___________________

(red.)

Mat. nadesłane

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook