25 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Lubiewski maraton informacyjny. Dotacja przyznana

2 min read

Kilkuletnie starania o uzyskanie dofinansowania na  przebudowę istniejącego ogrodzenia przy Kwaterze poległych w Klonowie, znalazły swój finał w tym roku.

Złożony w br. wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego uzyskał pozytywną rekomendację, a tym samym dotację w wysokości 34 548,00zł., co stanowi niecałe 80% wartości zdania. Pozostałe środki zostaną przeznaczone z budżetu Gminy Lubiewo.

W lipcu przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy. Na wysłane zapytanie cenowe do trzech przedsiębiorców zajmujących się produkcją i montażem tego rodzaju ogrodzeń, ofertę złożył tylko p. Andrzej Martin z Lubiewa. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec października br.

Przedsięwzięcie zakłada rozbiórkę istniejącego ogrodzenia, niwelację terenu i budowę nowego ogrodzenia o łącznej dł. 204,3mb, w tym: na dł. 46,30mb wykonanie 19 przęseł z profili stalowych zamkniętych, a na długości 158mb wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych z prętów stalowych ocynkowanych.

Partnerami projektu są: Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo n. Brdą „Klon”, Ochotnicza Straż Pożarna w Klonowie oraz Szkoła Podstawowa w Lubiewie. Rolą partnerów jest nieodpłatna pomoc w zakresie rozbiórki istniejącego ogrodzenia, oczyszczenia terenu z zakrzaczeń, zabezpieczenia podczas prac i wykonania dokumentacji fotograficznej.

Przypomnijmy, w Klonowie,  w dniu 2 września 1939r. żołnierze 9 Dywizji Piechoty stoczyli zacięty bój z wojskami niemieckimi. Najwięcej  żołnierzy poległo w rejonie stacji kolejowej Klonowo. Po wojnie wszystkie odnalezione zwłoki żołnierzy ekshumowano i pochowano w zbiorowej mogile. Pochowano tu także żołnierzy z terenu Bysławia, Suchej i Trutnowa. Ogółem w mogile zbiorowej spoczywa 75 poległych żołnierzy Wojska Polskiego. W czasie ekshumacji udało się ustalić nazwiska 47 poległych.

Przez długie powojenne lata było to miejsce tylko symbolicznie oznaczone. W latach siedemdziesiątych społeczeństwo wspólnie z władzami gminy postanowiło uszanować to miejsce poprzez ufundowanie pomnika, ogrodzenie terenu i nasadzenie drzew. Pomnik wraz z ogrodzeniem wykonano w roku 1977. W kolejnych latach wzbogacano to miejsce poprzez gruntowną renowację pomnika (2003), wykonanie kutej bramy i furtki (2005), odrestaurowanie zbudowanej w 1957r. kapliczki z figurą św. Rocha (2005), wykonanie utwardzenia z kostki polbrukowej podejścia pod pomnik od drogi powiatowej (2009), itp.

Przez lata, z małego symbolicznego miejsca pamięci powstało piękne, otoczone drzewami miejsce, godne pochowanych tam bohaterów. Realizacja tej inwestycji ma na celu zabezpieczenie miejsca pamięci pochowanych w mogile zbiorowej żołnierzy polskich poległych w okresie II wojny światowej.


Wioletta Szymczak

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook