12 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Łyskowo ma nowego sołtysa!

2 min read

17 stycznia 2018 r. w sołectwie Łyskowo odbyło się zebranie wiejskie w sprawie wyboru sołtysa.

Na ogólną liczbę 273 uprawnionych, obecnych na zebraniu było 55 mieszkańców wsi. Zgodnie z § 24 Statutu dla wykonania ważnego wyboru sołtysa na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców, tj. 55 osoby.

Zebranie do wyboru sołtysa powołało sołecką komisję wyborczą w składzie:

 1. Paweł Patoleta – Przewodniczący
 2. Ewa Boettcher – członek
 3.  Witold Gumiński – członek 

  Kandydata na sołtysa zgłoszono Pana Marka Kilichowskiego.

  W wyniku tajnego głosowania zgłoszony kandydat na sołtysa otrzymał 45 głosów.

  W wyniku głosowania sołtysem została Pan Marek Kilichowski.

   

  Na zebraniu obecna była ustępująca sołtys pani Justyna Kożuch, która podziękowała mieszkańcom za to, że obdarzyli ją zaufaniem 3 lata temu. Podziękowała tym, którzy przyczynili się i współpracowali z nią w małych przedsięwzięciach na rzecz ich społeczności lokalnej. Podziękowała strażakom za ich trud i zaangażowanie i nieodzowną pomoc, paniom z Koła Gospodyń Wiejskich dzięki którym zdobywali nagrody nie tylko na szczeblu gminnym, ale również i wojewódzkim. Nowemu sołtysowi i radzie sołeckiej życzyła wytrwałości w nowych zadaniach i pokonywaniu przeszkód. Podziękowała radzie sołeckiej, a zwłaszcza pani Paulinie i panu Januszowi. Przeprosiła mieszkańców za to, że nie dała rady i gdyby nie praca, z którą związała się 3 lata temu byłoby łatwiej. Poprosiła, żeby nowego sołtysa wspierać, a wtedy będzie łatwiej. Podziękowała również panu Wójtowi oraz urzędnikom za współpracę, za to, że motywowali do działania i byli wsparciem.

  Pan Wójt powiedział, że jak otrzymał informację od pani Justyny, że chce zrezygnować, to najpierw poprosił ją, żeby tego nie robiła. Uważa, że była bardzo dobrym sołtysem, jest bardzo ambitna i bardzo sumiennie wykonuje swoje obowiązki. Dodał, że pani Justyna wszystko co robi chce robić bardzo dobrze i bardzo dokładnie, a nie zawsze jej starczy na to czasu. Wybrała stanowisko prezesa spółdzielni socjalnej „Borowiacki Wigor” i  dzięki temu spółdzielnia ta odnosi wielki sukces. Będzie szkoda, że pani Justyna nie będzie przedstawicielem sołectwa, ponieważ bardzo dobrze się z nią współpracowało i wiedziała jakie są oczekiwania mieszkańców.

W podziękowaniu wręczył pamiątkowy grawerton oraz kwiaty.


gostycyn.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook