12 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Maluchy pod dobrą opieką?

2 min read

Systematycznie wzrasta liczba miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat. Do końca tego roku, w naszym regionie, prawie 200 żłobków, klubów malucha i opiekunów dziennych zapewni ich ponad 5 tys. O szczegółach poinformowali dzisiaj wicewojewoda Józef Ramlau i dyrektor Wydziału Polityki Społecznej KPUW Dorota Hass.

W 2015 roku zaczynaliśmy od 80 tys. miejsc, na koniec 2018 roku w skali całego kraju będzie ich ponad 140 tys. – mówił wicewojewoda Józef Ramlau.

Do zwiększenia liczby miejsc opieki w 2018 r. przyczyniła się nowelizacja ustawy o opiece nad dziećmi  w wieku do lat 3. Obowiązujące od stycznia 2018 r. zmiany umożliwiają łatwiejsze zakładanie i prowadzenie instytucji opieki, przy zachowaniu standardów jakości i podwyższeniu poziomu bezpieczeństwa dzieci. W żłobkach zniesiono, m.in., wymóg posiadania co najmniej dwóch sal, a czas przebywania dzieci w klubie dziecięcym wydłużono do 10 godzin dziennie, tak, aby rodzice mogli je swobodnie odbierać. W klubach dziecięcych wprowadzono obowiązek zapewniania wyżywienia i normy żywieniowe.

Przeznaczono także więcej środków na program rozwoju instytucji opieki „Maluch+” – w całym kraju do 450 mln zł, czyli prawie o 300 mln zł więcej niż w poprzedniej edycji. W ramach tego programu jednostki samorządu terytorialnego i podmioty prywatne mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. Od tego roku można także tworzyć placówki z miejscami dla dzieci niepełnosprawnych.

W 2017 r. w województwie kujawsko-pomorskim działało 89 żłobków, które opiekowały się 3827 dziećmi oraz 25 klubów dziecięcych dla 433 dzieci. 41 dziennych opiekunów zajmowało się 54 dziećmi.

Liczba gmin, które dołączyły do tego programu w tym roku to 18, czyli o 10 więcej niż w 2017. Na dofinansowanie dla podmiotów publicznych i niepublicznych w tym roku otrzymaliśmy 14 milionów złotych. Liczymy, że w kolejnych edycjach będzie więcej aplikacji o pomoc finansową dla tych instytucji. W 2017 roku w naszym województwie dzieci do lat trzech było prawie 80 tys., z czego tylko 3 tysiące korzystały z opieki – poinformowała dyrektor Dorota Hass.

Mapa żłobków i klubów dziecięcych

Podczas konferencji przypomniano także o terminach składania wniosków o przyznanie świadczenia w ramach programów „Rodzina 500 plus” i „Dobry Start”. Od dzisiaj (1 sierpnia) można je składać także drogą tradycyjną. Nadal (od 1 lipca) można składać wnioski online. Złożenie wniosku dla świadczenia Dobry Start w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Jeżeli złożymy wniosek później, wówczas samorząd ma 2 miesiące na rozpatrzenie wniosku. Wniosek na Dobry Start należy złożyć najpóźniej do 30 listopada. W przeciwnym razie prawo do świadczenia przepadnie.


bydgoszcz.uw.gov.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook