4 sierpnia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Materiał informacyjny na XXVII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 19.04.2013 r.

2 min read

551572_316287015149313_602043215_nPorządek obrad XXVII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

Otwarcie sesji.

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 2. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  XXVI  sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
 4. Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 5. Składanie zapytań i interpelacji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia zadania Komisji Rewizyjnej.
 7. Sprawozdanie Wiceprzewodniczącego Rady ze spotkania w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Tucholskiego przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 9. Informacja o realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 10. Ocena realizacji: Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Programu Wyrównywania Szans Osobom Niepełnosprawnym, Koncepcji Zintegrowanego Systemu Pomocy Rodzinie i Dziecku.
 11. Informacja o pracy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 12. Informacja o działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
 13. Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej w 2012 r.
 14. Informacja o działalności Domu Dziecka w 2012 r.
 15. Sprawozdanie z realizacji Planu Pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Tucholi w roku 2012.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Tucholi.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów oraz placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2013.
 20. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 21. Wnioski i oświadczenia radnych.
 22. Zamknięcie sesji.

 

Materiał informacyjny (3505kB)  

(red.)

 

Źródłow: bip TUCHOLA

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook